קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - פרשנות

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

גזענות / התיישבות שוויונית ביישובי משגב כמקרה מבחן


מאת: דב קולר -בימת שמאל
הגדה השמאלית

2006 / 06 / 27
http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=2

אסטרטגיה של שינוי חברתי - תוכנית למאבק בגזענות:

הנחות יסוד
כולנו נולדנו שווים, ולכולנו זכות יסודית להזדמנויות שוות. משאבי החברה כמו קרקע, מים ונוף, נועדו לכולנו על בסיס צדק חלוקתי. כל אדם זכאי להכרה, קבלה, כבוד והליך הוגן. במצב של עימות היסטורי בין קהילות, כדאי להעדיף את גישת השותפות על גישת השליטה וההפרדה.

המצב ביישובי משגב
סקר העלה ממצא בדבר רוב יהודי ביישובי משגב שאינו מעוניין לקבל משפחות ערביות לקליטה ביישובים הקהילתיים בגוש (28 יישובים). ועדות הקליטה ביישובים והוועדה האזורית לקליטה, דחו כבר כ-40 משפחות ערביות שפנו. רוב המשפחות הערביות התייאשו. הדחייה מתבטאת בהתחמקות מתשובה ובגושפנקה של `אי התאמה חברתית` של הזוג הערבי שפנה, `לפי ממצאי ממכון המיון`.

מכון המיון נפגש בשנים האחרונות עם ועדות הקבלה ביישובים, וגיבש קריטריונים חסויים ל`התאמה חברתית` לכל יישוב. למועצת משגב עמדה היסטורית נגד קליטת ערבים ביישובי משגב ועמדה שתמכה במשטרה באירועי אוקטובר 2000, בהם 5 ערבים אזרחי מדינת ישראל מתוך 13 מפגינים שנהרגו מירי כוחות הביטחון, היו מאזור משגב: שניים מעראבה, שניים מסכנין ומפגין אחד ממנדא.

קיבוץ תובל מקיים מדיניות קליטה פתוחה-ליבראלית. הליכים משפטיים בנושאי קליטה ומגורים של משפחות ערביות ביישוב קהילתי יהודי, מתנהלים בצורית וברקפת. ביישובים מסוימים קיימות משבצות קרקע ערביות בתוך היישוב (עם או בלי מגורי המשפחה בהן).

המצב הפורמאלי בארץ
המדינה בגיבוי בג`ץ, נתנה לגיטימיות לקיומן של ועדות קבלה ביישובים שגודלם פחות מ-300 משפחות (כל יישובי משגב קטנים מ-300 משפחות ליישוב).

הלגיטימיות לסלקטיביות כוללת: זכות סירוב לקבל משפחה נטולת יכולת כלכלית לבנות בית, וזכות סירוב לקבל משפחה עקב `אי התאמה חברתית`. בג`ץ קעאדן-קציר ופסקי דין נוספים, קבעו זכות עקרונית שווה ליהודי וערבי להנאה ממשאבים ציבוריים.

ניתוח פסיכו-היסטורי של המצב הגזעני ומדיניות האפרטהייד
גזענות, אפליה ודעה-קדומה הניזונים מ: פחד (עקב עימות מתמשך ואלים בין שתי הקהילות); מבורות (אי לימוד הנרטיב הפלסטיני, חוקי האפליה בארץ, ממצאי ועדת אור); מיחסי שליטה במקום יחסי שיתוף (מועצת משגב שולטת בקרקע ובמשאבים); מהעדר הזדמנויות לקשרים אישיים (חינוך, מדיה, שירותים, כלכלה, מגורים - כולם בדרך כלל נפרדים); מדינת ישראל במצב מלחמה דבר המעודד אתנוצנטריות (בדלנות, `אנו הטובים`); אחוות לוחמים (שירות צבאי שנועד גם לקיום הכיבוש ושלילת זכויות מעם אחר); קדושת האדמה (`ארץ מולדת`- כולה שלי, `שמירה על אדמות הלאום`); ודה-הומניזציה של האויב (`סרטן בגוף האומה`, `המשפחות הערביות יורידו את ערך הקרקע ביישוב`, `מה יקרה כאשר הם ידרשו מסגד ביישוב?`).

עקרונות לאסטרטגיה של שינוי חברתי - מאבק בגזענות
יש להתמודד ברמה הפסיכולוגית - המשפטית - החינוכית - והכלכלית:

א - עם הפחד

מצעדי פרחים של 40 משפחות ערביות יחד עם חברי `קול אחר בגליל` ו`שביל הזהב` בין יישובי משגב: מחלקים פרחים ומחלקים עלון הסברה: בעלון יופיע סיפורן וכתובתן של המשפחות הערביות המעוניינות, בג`ץ קעאדן-קציר (מתומצת), תמצית היסטורית לתופעת `תחום המושב` שנכפתה על יהודי פולין, וקריאה לפעולה לכל תושב ותושב ביישוב.

ב - עם הבורות

מפגשי לימוד בנושא השוויון - ביישובים:

מאפרטהייד לדמוקרטיה בדרום אפריקה
יהודים בתנועות לשוויון זכויות אתני באירופה וארה`ב
מרטין לותר קינג ומאבקי השחורים לשוויון בארה`ב
מהטמה גאנדי והדרך הלא-אלימה לזכויות ועצמאות לאומית
קהילות בשליטה מול קהילות בשותפות: קנדה, בלגיה, שוויץ לעומת קפריסין, אירלנד, יגוסלביה
משפט וחברה, אסטרטגיות משפטיות לשינוי: עם האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, מוסאווה, הקשת הדמוקרטית המזרחית
מיגדר, נשיות, פמיניזם ושוויון - דרכים ייחודיות בעולם פטריארכלי
ועדת אור - הממצאים, ההמלצות - ומה התקדם (עם `סיכוי`, `עדאלה`, `הפורום להסכמה אזרחית`)
פרלמנטריזם וחקיקת שוויון - איך עושים את זה?
הפסיכולוגיה של הפחד - בדיקטטורה, בנאציזם, באפרטהייד
ועדות הקבלה, `התאמה חברתית`, מבחני IQ ועוד מכשירים של הדרה ואפליה
ג - עם יחסי השליטה, ושינויים ליחסי שיתוף:

יש ליזום פעולות משפטיות:

לביטול הסעיף המפלה קליטה על בסיס יכולת כלכלית
לביטול הסעיף המפלה על בסיס קריטריונים סודיים של התאמה חברתית
לחלוקה משותפת בין המועצות של כספי הארנונה מאזור התעשייה תרדיון ובר לב
לחלוקה משותפת של שליטה וניהול מוניציפאליים בקרקעות
לחלוקה שוויונית של תקציב המדינה לתיעוש, תשתיות, חקלאות, מים, חינוך
להעסקה שוויונית של יהודים וערבים מתחומי משגב במחלקות המועצה
להשקעה במייזמים מרחביים: עמק נטופה, אוניברסיטה, תיירות
לציון והכרה שוויוניים וממלכתיים של ימים לאומיים במערכת החינוך: נכבה, יום האדמה, טבח כפר קאסם, 13 הרוגי אוקטובר 2000
להקמת יישוב משותף בגליל, לפי ידע ולקחים מהיישוב `נוה-שלום`
ד - עם העדר הזדמנויות לקשרים אישיים בין יהודים וערבים בגליל:

יש לתמוך ציבורית ומעשית בבי`ס גליל דו-לשוני:

מייזם `מאגר הידע הקהילתי` להרחבת תחומי העניין והמחקר בביה`ס
מייזם `קהילת העסקים המשותפת` לפיתוח עסקים ועסקות (5% לטובת ביה`ס)
לתמוך בעמותת `גאמאסה` לקולנוע ואומנות משותפים בסכנין
הקרקס המשותף בכרמיאל, בהנהלת ג`יל מיודפת
תאטרון בובות `בובתרצה` מכפר ורדים, המעלה השנה את `כיפה אדומה` בערבית
גני ילדים במשגב, המקבלים ילדים ערביים: מעלה צביה, אבטליון, אנתרופוסופי בשכניה
פרויקט הכדורגל לשלום, קייטנות שמש, מייזמי לינק ומעלה צביה לאיכות הסביבה
כל מייזם תרבותי, חינוכי, כלכלי, פוליטי - המקדם הידברות, שותפות וחלוקה צודקת של משאבים בין יהודים וערבים.
איך עושים את זה:
א. מתוך מודעות להיבטים השונים, כל אחד מאיתנו יפעל ויעשה טוב בתחומו, וידווח לחברים בקבוצתו

ב. בתמיכה הדדית של הקבוצה, שתיפגש אחת לתקופה

ג. בגיוס תקציב לצוות משימה שיקדם את הדברים עפ`י תוכנית עבודה מקצועית

ד. בהפעלת מייזם `קהילת העסקים המשותפת`, שיקציב עוד 5% לפעילות זו

ה. בלוביסטיקה להקמת משרד ממשלתי פעיל לשלום ולשוויון בישראל

ו. באמונה, בשמחה ובעקשנות. וחז`לנו איתנו: `אל תעשה לחברך את השנוא עליך` ו`אהבת לרעך כמוך`.* דב קולר, יזם שלום מהררית העוסק בפרסום, כתב תוכנית זו עבור עמותת `קול אחר בגליל` - תנועה אזרחית לשוויון בגליל.


רה
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

יוצאים לליווי רועים פלסטינים בבקעת הירדן
משדרות תפתח התקווה - בוחרים בחיים בעוטף עזה
08/09/2017 סמרטוט אדום 478