קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

הודעה לעיתונות מטעם הועד הציבורי נגד עינויים


הודעה לעיתונות – לפרסום מיידי
8.6.05


בעקבות דבריו של היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז המבקש למנוע מקטינים העצורים בשל פעולות מחאה נגד ההתנתקות להיבחן בבחינות הבגרות, מבקש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל להזכיר:

· כי הזכות לחינוך היא זכות אדם בסיסית המוקנית לכל איש ואישה, ילד וילדה, ובכלל זה לאסירים ולעצירים

· כי שלילתה של הזכות לחינוך איננה ולא יכולה להיות אמצעי ענישה במדינה דמוקרטית

· כי הקטינים העצורים הנם בכל מקרה בחזקת חפים מפשע עד שתוכח אשמתם, ובתור שכאלה יש להימנע מכל פגיעה בזכויותיהם למעט הפגיעה בחופש התנועה הנגזרת מעצם המעצרהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל קורא לספק לכל העצירים והאסירים באשר הם, ובכלל זה העצירים והאסירים הפלסטינים הרבים הנמצאים במתקני כליאה בישראל ובשטחים הכבושים, את כל הזכויות המוקנות להם כבני אדם, ובכלל זה הזכות לחינוך.לפרטים נוספים:

חנה פרידמן 6429825-02, 5556442-054

גילי קנלבאום 6429825-02, 2218561-052

קישורים למאמרים האחרונים בנושא

אני חיה במדינה חולנית
האנשים שמורידים את השאלטר למליוני בני אדם
פתיחת שנת הלימודים: כוחות המנהל הרסו מבנה בית ספר וגנים