קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - אקטיביזם

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

הוועדה להכשרת המאחזים - עמדת האגודה לזכויות האזרח
וועדה להכשרת המאחזים - עמדת האגודההאגודה לזכויות האזרח פנתה ביום 19.4.12 ליו`ר הוועדה לבחינת הבניה ביהודה ושומרון,
השופט (בדימוס) אדמונד לוי, במכתב המצביע על פסול עקרוני בעמדה שביסוד הקמת הוועדה,
והוא הניסיון להבחין בין מאחזים בלתי מורשים לבין התנחלויות `חוקיות` בשטחים
הכבושים.

`ההתיישבות הממוסדת בהתנחלויות וההתיישבות הבלתי מורשית במאחזים אינן נבחנות זו מזו
באי-חוקיותן על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי או בפגיעה הקשה שהן פוגעות בשלל
זכויות האדם של הפלסטינים תושבי הגדה. למעשה, הן אף אינן נבחנות זו מזו בהרבה
מבחינת התמיכה שהן מקבלות בפועל מרשויות המדינה. המאחזים ה`בלתי-מורשים`, שהקמתם
החלה מאז נתנה ישראל את התחייבותה, באמצע שנות ה-90` של המאה הקודמת, שלא להקים
התנחלויות חדשות, לא זכו אומנם עד כה לאישור רשמי של ממשלות ישראל, אך התבססו
בהקמתם על סיוע בטחוני, תשתיתי ואף תכנוני מהמדינה` נכתב לוועדה.

על כן, דחתה האגודה `את העמדה המשפטית שביסוד כתב המינוי של הוועדה, המייחדת את
הבניה הישראלית ה`לא-חוקית` בשטחים הכבושים ובכך מבחינה אותה מהבניה `החוקית`. עמדה
זאת כופרת לדעתנו בעיקר והוא, שכל התיישבות ישראלית בשטחים מנוגדת למשפט הבינלאומי,
על אחת כמה וכמה באופן בו זו התבססה והתקבעה לאורך 45 שנות הכיבוש`.

עוד מתייחס המכתב להבחנה הבעייתית בין קרקע פרטית לקרקע ציבורית, המכונה `אדמות
מדינה`, בשטחים הכבושים.
בכתב המינוי של הוועדה, החתום על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יעקב
נאמן, מצוין כי בהתאם למדיניות בעניין ההתנחלויות, `ככלל, בניה בלתי חוקית אשר
ממוקמת על קרקע פרטית – תוסר, ובמקביל הונחו הדרגים המקצועיים המתאימים לפעול
להסדרת המעמד התכנוני של מבנים הנמצאים על אדמות מדינה`.
האגודה מדגישה בפנייתה, כי הכח הכובש משמש כנאמן זמני של השטח הכבוש ועליו לנהל את
השטחים כפקדון מוחזק. אדמות השטח אינן אדמותיו של המפקד הצבאי וודאי שאינן אדמות
מדינתו של מפקד זה. בנוסף לאיסור הכללי על העברת אוכלוסיה לשטח הכבוש (סעיף 49(6)
לאמנת ג`נבה הרביעית), הקמת יישובים בשטחים סותרת הוראות ספציפיות של המשפט
הבינלאומי הנוגעות לשימוש בקרקע בשטח הכבוש, וזאת בין שההתנחלות מוקמת על קרקע
ציבורית ובין שהיא מוקמת על קרקע פרטית. במקרה שהתנחלות מוקמת על קרקע פרטית, היא
מפרה איסור ברור במשפט הבינלאומי על הפקעת רכוש פרטי (תקנה 46 לתקנות הנספחות לאמנת
האג בדבר דיני המלחמה ביבשה, 1907). במקרה שההתנחלות מוקמת על קרקע ציבורית, היא
מהווה הפרה של האיסור על ניצול משאבי השטח הכבוש לצרכי וקידום האינטרסים של המדינה
הכובשת (תקנה 55 לתקנות האג) – איסור שבג`צ עמד עליו לא אחת.
עוד צוין במכתב, כי הניסיון `להלבין` בניה ישראלית שהוקמה ללא הרשאה של ממשלות
ישראל, ללא היתרים, ובניגוד לדין הבינלאומי, משדר מסר שלילי ביחס לגמישות הדין
בהקשר האמור ופותח
פתח לניסיונות נוספים להכשרת גזל של קרקעות פלסטיניות, כפי שראינו לאחרונה בדמות
הצעות חוק שונות.

לאור כל זאת, האגודה סבורה כי התוצאה האפשרית היחידה של עבודת הוועדה, אשר תעמוד
בקנה אחד עם כללי המשפט הבינלאומי ותמנע העמקה נוספת של הפגיעה בזכויות האדם של
הפלסטינים, היא קביעה חד משמעית כי לא ניתן להכשיר בדיעבד בניה ישראלית שהוקמה
בשטחים שלא כדין.

עו`ד תמר פלדמן, מנהלת מחלקת זכויות האדם בשטחים הכבושים, כתבה את המכתב.

למכתב המלא של האגודה לזכויות האזרח לוועדה להסדרת מאחזים:
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/04/outpost-Levi190412.pdf
לכתב המינוי של הוועדה: http://www.acri.org.il/he/wp-
content/uploads/2012/04/minuy-Levi.pdf


D

---


O

N
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

ממשיכים במאבק בבלפור: הערב הרצאתו של פרופ` אבשלום אליצור מול בית ראש הממשלה
עימותים ועצורים אחרי ההפגנה: זו מלחמה
הודעה מאת מארגני ההפגנה הערב (מוצ`ש) בכיכר רבין