קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - מצור, חומה ומחסומים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

ביום 13.5.14 דחה בג"ץ עתירה שלישית של כפר אדומים לבצע צווי הריסה נגד ביה"ס של ילדי שבט הג`האלין.

ביום 13.5.14 דחה בג`ץ עתירה שלישית של כפר אדומים לבצע צווי הריסה נגד
ביה`ס של ילדי שבט הג`האלין. השופט פוגלמן:

10. לאחר שעיינו בכתבי הטענות של הצדדים והאזנו לטיעוניהם
המפורטים, באנו לידי מסקנה שדין העתירה להידחות. בפסיקתנו בעתירה הקודמת
עמדנו על אמות המידה לביקורת שיפוטית על החלטותיהן של הרשויות המוסמכות
בנוגע לסדרי עדיפויות באכיפת דיני התכנון והבניה באזור. עילה להתערבות
כאמור תקום במקרה שהרשויות מתנערות לחלוטין או באופן בלתי סביר מאכיפת
החוק, או כאשר נפל פגם של אי סבירות קיצונית או פגם מהותי אחר בסדרי
העדיפויות שנקבעו (ראו, למשל, בג`ץ 8806/10 רגבים נ` ראש הממשלה
(4.9.2011); בג`ץ 1161/06 תנועת `אנחנו על המפה` נ` שר הביטחון, פסקה 10
(14.10.2007)). ההשתלשלות העובדתית שתוארה לעיל מעלה כי המשיבים פעלו
ועודם פועלים לקידום הליך ההסדרה התכנונית בהתייחס לאוכלוסייה הבדואית
המתגוררת באזור עוטף ירושלים בכלל, ובמתחם מושא העתירה בפרט. נוכח אופיים
הדינאמי של הליכי התכנון, המשיבים 3-1 ציינו מראש – אף בגדרי הדיון
בעתירות הקודמות – כי לא נקבע סד זמנים נוקשה לסיומם, אלא מסגרת זמנים
כללית וגמישה בת שנה. המשיבים 3-1 ערים לכך שהערכתם כי הליכי התכנון
יסתיימו בפרק זמן זה לא התממשה, אולם אין לומר כי לא נעשו פעולות לקידום
הליכי התכנון בניסיון לבחון חלופות שעומדות על הפרק. המשיבים הצביעו על
מתווה ברור להמשך קבלת ההחלטות. עבודת המטה התכנונית בעניין תכנית המתאר
של `רמת נועיימה` הסתיימה וככל שוועדת המשנה לתכנון ורישוי תורה על הפקדת
התכנית, תחל התקופה שבה ניתן יהיה להגיש התנגדויות לתכנית ולקיים את המשך
הליכי התכנון כסדרם. לעומת זאת, ככל שיוחלט שלא לאשר את ההפקדה ואפיק זה
ייחסם, או אז תובא הסוגיה בפני ראש המינהל האזרחי במסגרת דיון ייעודי
בנושא שתכליתו בחינת דרכי פעולה חלופיות להעתקת בית הספר. אם יהיה בכך
צורך, דיון כאמור יתקיים תוך כחודש ימים ממועד החלטת ועדת המשנה לתכנון
ורישוי. כאמור, המשיבים מציינים כי בחלופות אלו קיימים חסרונות משמעותיים
לעומת החלופה של קידום תכנית המתאר הכוללת, ויש להעדיף למצות את
הניסיונות באפיק זה על פני פתרונות ביניים חלופיים שיפגעו במרקם העדין של
חייהם ולימודיהם של תלמידי בית הספר ותושבי המתחם.בהינתן עשייתם האמורה של המשיבים 3-1, לא שוכנענו כי אלה
מתנערים מחובתם לאכוף את הוראות הדין. חתירתם של המשיבים להגיע לפתרון
מוסכם כולל ורצונם להימנע מפגיעה בקטינים, אין בהם כל דופי. משנבחנים
פתרונות שונים לפתרון הבעיה שנוצרה, אין לומר כי ההחלטה שלא להרוס את
מבני בית הספר, בלא שנמצא פתרון אחר שייתן מענה הולם לצורך לאפשר לתלמידי
בית הספר להגשים את הזכות לחינוך – מצויה מחוץ למתחם הסבירות. משכך, לא
מצאנו כי קמה עילה להתערבותנו בשיקול הדעת שהפעילו המשיבים 3-1, ככל
שאמור במסגרת השיקולים שהוצגה לפנינו.O
N
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

פנייה דחופה לשר הביטחון ולמתפ"ש: אפשרו כניסת ציוד מחשבים ותקשורת לרצועת עזה‎
תרחיש הבלהות שיצרה ישראל: קורונה ברצועת עזה
מנכ`לית ארגון זכויות האדם הישראלי `גישה`, תניה הרי, תנאם היום בפני מועצת הביטחון של האו`ם,