קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - אקטיביזם

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

הפגנה בתל-אביב, יום רביעי, 12.5.10 בשעה 17:30 - תושבי הכפרים הבלתי מוכרים קוראים לכם: הצטרפו אלינו
פורום הכרה תראבוט-התחברות הוועדה העממית אל עראקיב

פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגבתושבי הכפרים הבלתי מוכרים קוראים לכם: הצטרפו אלינו

להפגנה

בתל-אביב, יום רביעי, 12.5.10 בשעה 17:30

בשדרות בן ציון פינת רח` קינג ג`ורג`בקריאה:

להכיר בזכויות ההיסטוריות של הבדואים לאדמותיהם בנגב!

לחדול ממדיניות ההריסות, הפינויים והשמדת היבולים!

להפסיק מיד את עבודות הייעור של קק`ל באדמות הכפר אלעראקיב!בששת החודשים האחרונים המדינה הרסה שש פעמים את ביתו של סלים אבו-מדיע`ם, ביחד עם עוד בתים בכפר אל ערקיב. הרסו אף את אוהל המחאה... את הכפר טוויל אבו-ג`רוואל הרסו עד היסוד שש פעמים בארבע החודשים האחרונים. בסך הכול המדינה כבר הרסה 80 בתים בכפרים הבלתי מוכרים מאז ינואר.

עד היום 80,000 אזרחי ישראל חיים ללא תשתיות מים, חשמל, ובלי אפשרות לבקש אישורי בנייה. וכל זאת בכדי `לשכנעם` לוותר על האדמות של כפריהם.

האותמנים והבריטים הכירו בבעלות על אדמות של הערבים הבדואים בנגב, ובכל זאת המדינה טוענת `אין לכם אדמות`, המדינה לקחה לעצמה עד עתה מרבית מאדמותיהם, ופועלת בכל דרך אפשרית למנוע את זכויותיהם ההיסטוריות ל 6% הנותרים. יתרה מזאת – בכדי שלא תהיה אפשרות לדיון מהותי, המדינה משכירה את שירותי קק`ל להפוך את אדמות הכפר אל-עראקיב ליער...

מדיניות זו לא תצמיח טובה לתושבי הנגב, יהודים כערבים, היא רק תגביר את הניכור ותמנע את התפתחותו של הנגב לטובת כל קהילותיו. התנהלות זו מכרסמת בערכי השוויון, החרות והדמוקרטיה. רק הכרה בזכויות אזרחיות שוות לבדואים כמו ליהודים והכרה בזכויות הבדואים לבעלות על אדמותיהם יביאו לשגשוגו של הנגב.

אנו תובעים ממשלת ישראל:

להכיר בכפרים הבלתי מוכרים ולספק להם שירותים מוניציפאליים!

להכיר ולהסדיר לאלתר את תביעות הבעלות על אדמות הבדואים בנגב!

להכיר בזכותו של כל בדואי,כלכול אזרח אחר, לבחור את אורח חייו ומגוריו!

אנו תובעים מהקק`ל:

לחדול מייעור אדמות הכפרים אל-עראקיב, עוואג`אן, כרכור, וטוויל אבו-ג`רוואל!לפרטים: עטייה: 050-5702064, יוסף: 050-8213082, יעקב: 050-5733276,

חסן: 052-5393416 (גם עבור הסעות מהנגב). עמית: 054-5450041

Recognition Forum Tarabut-Hithabrut Popular Committee Al Arakib

The Regional Council for Unrecognized Villages in the Negev

Negev Coexistence Forum for Civil Equality

_________________________________________________________________________The residents of the Unrecognized Bedouin Villages call you to join in a:

DEMONSTRATION

In Tel Aviv, on Wednesday, May 12th, 2010 at 5:30 p.m.

Corner of Ben-Zion Ave. and King George St.We call on the Government of Israel to –

STOP THE SEIZURE OF BEDUIN LAND IN THE NEGEV!

STOP STATE POLICY OF HOME DEMOLITIONS, EVICTION AND CROP DESTRUCTION!!!

STOP JNF`s FORESTATION WORK ON AL ARAKIB VILLAGE LAND!

Over the past six months, the Gov`t of Israel has demolished the home of Salim Abu-Mdeighem six times, along with several other homes in the village of El-Araqib. The village of Twail Abu-Jarwal was demolished to the ground six times in the past four months. The Gov`t of Israel has demolished 80 homes in the Unrecognized Villages since the beginning of this year.

There are still 80,000 citizens of Israel, residents of the Unrecognized Villages, who do not have access to water, electricity or any other infrastructure. Living in villages the government refuses to recognize. These non-recognition policies are aimed at `convincing` them to forsake their village lands.

The Ottoman regime and the British Mandate recognized the land ownership of the Bedouin. Despite this the Gov`t of Israel is still claiming, `Bedouins have no land`. The Gov`t of Israel has already confiscated most of the Bedouin land, and now is using all methods possible to confiscate the remaining 6%. Furthermore, to ensure that there will be no fair hearing, the Gov`t of Israel has called the JNF to forest the lands of the village of El-Araqib, even while the land claims have not yet been settled…

Such policies will only increase alienation and prevent the development of the Negev for the good of all its communities. Only the recognition of equal civil rights for Beduins and their rights to their claimed lands will make the Negev bloom. If these acts are not stopped, they will put an end to the values of equality, liberty and democracy that are already deteriorating in Israel. The struggle for the rights of the Bedouin is common to all those concerned about the democratic and egalitarian image of the State – Arabs and Jews alike.

WE DEMAND OF THE GOVERNMENT OF ISRAEL

TO RECOGNIZE THE UNRECOGNIZED VILLGES AND PROVIDE THEM WITH MUNICIPAL SERVICES!

TO RECOGNIZE ALL OWNERSHIP CLAIMS OF THE BEDUINS TO THEIR LANDS!

TO RECOGNIZE THE RIGHT OF EVERY BEDUIN, AS THAT OF ANY OTHER CITIZEN, TO CHOOSE HIS/HER WAY OF LIFE AND PLACE OF RESIDENCE!WE DEMAND OF THE JNF

TO CEASE FORESTATION WORKS ON VILLAGE LANDS OF EL-ARAKIB, TWAIL ABU-JARWAL, KARKUR, AND AWAJAN IMMEDIATELY!For more information: Yaacov 050-5733276; Amit- 054-5450041
O

N
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

נגד הסיפוח, נגד השחיתות, נגד המגיפה הכלכלית - ההפגנות שהיו ואלה שיהיו בימים הקרובים ‎
לא לסיפוח! כן להכרה במדינת פלסטין! משמרת מול הקונסוליה האמריקאית בירושלים, יום שישי 3.7י
דיון מכריע היום בבית המשפט בירושלים - לא לגירוש משפח סומרין