קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - נושאים קשורים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

עתירה לביטול התוכנית להארכת כביש 6 דרומה בשל פגיעה בכפרים בדואים
עתירה לביטול התוכנית להארכת כביש 6 דרומה בשל פגיעה בכפרים בדואים

ביום 5.5.10 הגשנו עתירה לבג`ץ בשם עמותת במקום, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, האגודה לזכויות האזרח ונציגי הכפרים ח`שם זנה וביר אלחמאם, בדרישה לבטל את התוכנית להארכת כביש 6 דרומה ממחלף להבים לצומת הנגב.

העתירה נסמכת על חוות דעת תכנונית, שערכו המתכנן סזאר יהודקין מבמקום והגיאוגרף סעיד אבו סמור מהמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים. על פי חוות הדעת, תוואי הכביש תוכנן כך שהוא פוגע בתשעה כפרים הנמצאים בשטח התוכנית או בסמוך לו, חלקם קיימים עוד מלפני הקמת המדינה, יביא לפינויים של בין 2,500 ל-3,500 תושבים, שיאבדו את קורת הגג ללא אלטרנטיבה או פיצוי, יחייב הרס 600 מבנים המשמשים למגורים, תעסוקה ותיירות. בעתירה נטען כי חרף הפגיעה הקשה באוכלוסיה הנמצאת בשטח התוכנית, ההתייחסות לכך בהליך התכנוני הייתה שולית לחלוטין, ולא ניתן המשקל הראוי לפגיעה באוכלוסיה הנמצאת בשטח התוכנית או בסמיכות לו.

בעתירה אף נטען, כי אין זה סביר לקבוע עובדות בשטח, שעה שהתושבים ממתינים כבר קרוב לשנתיים להכרעת המועצה הארצית לתכנון ולבניה בהתנגדויות שהגישו לתוכנית אחרת – תוכנית המתאר למטרופולין באר שבע – בהן נדרשה המועצה להכיר בכפרים ולמסדם. התנגדויות הוגשו, בין היתר, גם על ידי תושבי כפרים הנמצאים בשטח התוכנית. תוכנית זו אמורה להסדיר את נושא ההתיישבות הבדואית בנגב, בשיתוף התושבים. מוסדות התכנון אף התחייבו לכך בפני בג`ץ בעתירה קודמת (בג`ץ 1991/00).

בנוסף נטען, כי רשויות התכנון והממשלה התעלמו מהמלצות דוח גולדברג להכיר בכפרים במקום הימצאם ולסמנם כישובים במעבר. צוות ישום לדוח גולדברג טרם סיים את עבודתו, אך סלילת הכביש בתוואי המתוכנן תסכל אפשרות ליישם את ההמלצות.

העתירה
חוות דעת תכנוניתגיל גן-מור, עו`ד

הזכות לדיור | זכויות הבדואים בנגב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

נחלת בנימין 75, ת`א 65154

טל`: 073-7050759, פקס: 03-5608165

gil@acri.org.il

www.acri.org.il


O


N
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

ביאטה, אני והסרטן
מאדם קלר - מסר אישי על אבל קשה וכואב ועל התגברות
בית המשפט בירושלים ביטל את מעצרו של מוחמד כנאענה, ממנהיגי תנועת אבנאא אלבלד