קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

האגודה לזכויות האזרח: קטינים פלסטינים בבתי משפט צבאיים בגדה
Dan Yakir
Nasrat Dakwar
16.06.10
http://www.acri.org.il/story.aspx?id=2511ביום 15/6/2010 פנינו האגודה לזכויות האזרח וארגון `יש דין` לפרקליט הצבאי
הראשי, על מנת שיפעל לתיקונה של חקיקת הביטחון החלה בשטחי הגדה המערבית והנוגעת להעמדה לדין בפני בתי המשפט הצבאיים, כך שתוענק בה ההגנה הראויה לקטינים.

מאז כיבוש הגדה המערבית בשנת 1967 קטינים פלסטינים מועמדים לדין בבתי משפט צבאיים על פי תחיקת הביטחון, ובכלל זאת, על-פי הצו בדבר שיפוט עבריינים צעירים (אזור הגדה המערבית)(מס` 132), תשכ`ז-1967. לאחרונה נחקק צו בדבר הוראות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס` 109)(יהודה ושומרון) (מס` 1644), התשס`ט-2009. צו זה הורה על הקמת בית משפט צבאי לנוער וקבע הוראות חדשות הנוגעות להעמדה לדין של קטינים בבית משפט זה. ואולם, אף לאחר חקיקתו של הצו החדש, כוללת החקיקה הצבאית הוראות הפוגעות בקטינים, והיא חסרה הוראות חוק האמורות להעניק הגנה מיוחדת לקטינים בשל היותם כאלה. תוצאתה של החקיקה הקיימת היא – פגיעה קשה בזכויותיהם של קטינים ובהגנות שיש להעניק להם בהליך הפלילי. מדובר בפגיעה חריפה וקשה הפוגעת במספר רב של קטינים.

על פי דו`ח של `מועדון האסיר הפלסטיני` שפורסם בחודש אפריל 2010 עולה, כי מאז סוף שנת 2000, נעצרו יותר מ-8,000 קטינים. על פי נתונים שאסף ארגון `יש דין` בחודש דצמבר 2005 הוחזקו במעצר ובמאסר 272 קטינים עד גיל 17, 61 מתוכם מתחת לגיל 16; בחודש דצמבר 2006 הוחזקו במעצר ובמאסר 361 קטינים, 34 מתוכם מתחת לגיל 16; בחודש אפריל 2007 מספר זה עלה ל-384, 29 מתוכם מתחת לגיל 16 (ר` טבלה בעמ` 121 לדו`ח). נכון לחודש אפריל 2010, מספר הקטינים המוחזקים במעצר ובמאסר עומד על כ-340 קטינים.

בפנייה הועלו שלוש דרישות:

א) העלאת גיל הבגרות מגיל 16, כפי שהוא קבוע היום בתחיקת הביטחון, לגיל 18;
ב) קביעה בדין כי אין להטיל עונש מאסר על קטינים מתחת לגיל 14;
ג) קיצור התקופה שאחריה ניתן להעמיד קטין לדין (באישור תצ`ר) מתקופה של שנתיים והעמדתה על שנה אחת בלבד;

המכתב הוכן בסיועה הרב של לילה מרגלית.
http://www.acri.org.il/story.aspx?id=2511

נסראת דקואר, עורך דין
זכויות האדם בשטחים הכבושים
האגודה לזכויות האזרח בישראל
ת`ד 34510, ירושלים 91000
טל: 02-6521218
פקס: 02-6521219
נייד: 0524-561693
דוא`ל:Nasrat@acri.org.ilד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

היום (רביעי) משמרות מחאה ברחבי הארץ: די למעצרים המנהליים! ישוחרר מאהר אל-אח`רס!
גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו