קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - נושאים קשורים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

עצומה לשר החינוך מטעם הפורום להגנת ההשכלה הציבורית
מאת איריס אגמון

חברי הפורום להגנת ההשכלה הציבורית וקוראי הבלוג האחרים מוזמנים לחתום על העצומה להלן, שתוגש לשר החינוך, מר גדעון סער. העצומה היא פרי יוזמה של חברי פורום, המבקשים לתת באמצעותה ביטוי לקולות הנשמעים בימים האחרונים בקמפוסים, בדיונים וויכוחים שמתקיימים בקרב חברי הקהילה האקדמית, ולדאגה העמוקה לעתידה של המערכת האקדמית, דאגה אשר שותפים לה רבים מהמתדיינים, על אף שהם חלוקים בדעותיהם ברוב הנושאים האחרים.

הכוונה היא לאסוף בעיקר חתימות של חברי הקהילה האקדמית – סטודנטים, מרצים, חוקרים, ועובדים אחרים במוסדות ההשכלה הגבוהה. המעוניינים לחתום מתבקשים לשלוח מייל לכתובת iris.agmon@gmail.com ולציין: שם מלא, תואר אקדמי ומעמד (מרצה, סטודנט וכו`), שיוך מוסדי, פרטים רלבנטיים אחרים (למשל, תפקיד בכיר במערכת האקדמית).

וזה נוסח העצומה:

כבוד שר החינוך,

החתומים מטה, חברים בקהילה האקדמית הישראלית – חוקרים, מרצים, סטודנטים ועובדים במערכת ההשכלה הגבוהה – מחזיקים בדעות שונות ומגוונות באשר לפתרונן של הבעיות הקשות שעמן מתמודדת מדינת ישראל. אך בעניין אחד אנו מחזיקים באותה דעה:

חופש הביטוי והחופש האקדמי הם נשמת אפה של המערכת האקדמית הישראלית.

אנו משוכנעים כי על מנת שתהיה איכותית וראויה, טוב לה למערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית שיבוטאו בה גם דעות שאינן נוחות לכולם, שתישמע בה ביקורת, כולל ביקורת חברתית ופוליטית, שיתקיימו בה מחקר והוראה ביקורתיים ואף שנויים במחלוקת, כל זאת במסגרת הקריטריונים האקדמיים שעל פיתוחם ושמירתם אמונה המערכת האקדמית הישראלית.

אנו מאמינים כי נזק רב יגרם לה לאקדמיה הישראלית, אם פוליטיקאים, יהיו אשר יהיו עמדותיהם ושיוכם המפלגתי, יהיה אשר יהיה מעמדם ותפקידם במערכת הפוליטית, יכתיבו לה מה נכון ומה לא נכון לומר, לחשוב, לחקור וללמד, ויורו לה לאמץ אמות מידה מסוג זה לשם קבלה, קידום, או הרחקה של חוקרים ומרצים.

נזק כזה גורמים דבריך אודות כוונתך לעשות שימוש בסמכותך השלטונית, באמצעות ראש ות`ת וראשי המוסדות להשכלה גבוהה, לפעולה נגד מרצים שתמכו בהטלת חרם אקדמי על ישראל – להבדיל מהתמודדות ציבורית וערכית עם דבריהם. נזק כזה גורמים גם דברי התמיכה שלך בדוחות המתחזים לדוחות מדעיים על ההוראה באוניברסיטאות. דוחות כאלה הופצו לאחרונה ע`י גורמים שדואגים, כביכול, לערכי הציונות ובמסווה זה מקדמים תרבות של הפחדה והשתקה בקמפוסים.

עצומה זו איננה מביעה תמיכה בחרם על ישראל, אלא רק בהגנה על חירויות הביטוי האזרחיות של המביעים תמיכה כזו, ובהגנה על חירות הביטוי והמחשבה בישראל בכלל ובאקדמיה בפרט.

קיומה של מערכת אקדמית איכותית – על היוקרה והתועלת שהיא מביאה למדינת ישראל – מותנית בהגנה וטיפוח של חירויות המחשבה והביטוי. דבר זה כרוך, מעצם טבעו בנכונות לסבול דעות קשות ומעוררות התנגדות, להקשיב ולהתמודד עמן, לקיים דיון מעמיק ונוקב עם המחזיקים בהן, אך בשום אופן לא להשתיקם או להענישם. אם תבחר בדרך ההשתקה וההענשה, האקדמיה, במקום להוביל את הדמוקרטיה הישראלית ולתרום לה, תתנוון יחד עמה.

האיומים לפגוע בחירויות המחשבה והביטוי, שהן חירויות יסוד אזרחיות בכל מדינה דמוקרטית ולא זכויות יתר אקדמיות, מסמנים שלב נוסף בערעורה של מערכת ההשכלה הגבוהה. לאחר שנים של קיצוצים תקציביים שפגעו אנושות ברמת המחקר וההוראה בה, איומים אלה, לא פחות מאשר הקיצוצים, עתידים להוסיף ולפגוע ברמתה וביכולתה לתרום לחברה.

אנו קוראים לך, כשר החינוך ומי שעומד בראש המועצה להשכלה גבוהה:
התעשת וחזור בך מהצהרותיך, בטרם יהיה מאוחר להציל את ההשכלה הגבוהה בישראל!

******************************************************************************

למאמר רקע
יכ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

נגד המתווה האכזרי! לקבל פליטים מאוקראינה מיד וללא הגבלות!י
ביאטה, אני והסרטן
מאדם קלר - מסר אישי על אבל קשה וכואב ועל התגברות