קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

קטינים פלסטינים בבתי כלא בישראל - עדכון

ביום 15/6/2010 פנינו האגודה לזכויות האזרח וארגון `יש דין` לפרקליט הצבאי הראשי, על מנת שיפעל לתיקונה של חקיקת הביטחון החלה בשטחי הגדה המערבית והנוגעת להעמדה לדין בפני בתי המשפט הצבאיים, כך שתוענק בה ההגנה הראויה לקטינים.מאז כיבוש הגדה המערבית בשנת 1967 קטינים פלסטינים מועמדים לדין בבתי משפט צבאיים על פי חקיקת הביטחון. צו משנת 2009 הורה על הקמת בית משפט צבאי לנוער, וקבע הוראות חדשות הנוגעות להעמדה לדין של קטינים בבית משפט זה. ואולם, אף לאחר חקיקתו של הצו החדש, כוללת החקיקה הצבאית הוראות הפוגעות בקטינים, והיא חסרה הוראות חוק האמורות להעניק הגנה מיוחדת לקטינים בשל היותם כאלה. תוצאתה של החקיקה הקיימת היא – פגיעה קשה בזכויותיהם של קטינים ובהגנות שיש להעניק להם בהליך הפלילי. מדובר בפגיעה חריפה וקשה הפוגעת במספר רב של קטינים. על פי דו`ח של `מועדון האסיר הפלסטיני` שפורסם בחודש אפריל 2010 עולה, כי מאז סוף שנת 2000 נעצרו יותר מ-8,000 קטינים. על פי נתונים שאסף ארגון `יש דין` בחודש דצמבר 2005 הוחזקו במעצר ובמאסר 272 קטינים עד גיל 17, 61 מתוכם מתחת לגיל 16; בחודש דצמבר 2006 הוחזקו במעצר ובמאסר 361 קטינים, 34 מתוכם מתחת לגיל 16; בחודש אפריל 2007 מספר זה עלה ל-384, 29 מתוכם מתחת לגיל 16. נכון לחודש אפריל 2010, מספר הקטינים המוחזקים במעצר ובמאסר עומד על כ-340.

בפנייה הועלו שלוש דרישות:

א) העלאת גיל הבגרות מגיל 16, כפי שהוא קבוע היום בתחיקת הביטחון, לגיל 18;

ב) קביעה בדין כי אין להטיל עונש מאסר על קטינים מתחת לגיל 14;

ג) קיצור התקופה שאחריה ניתן להעמיד קטין לדין (באישור תצ`ר) מתקופה של שנתיים והעמדתה על שנה אחת בלבד.

עו`ד נסראת דקואר כתב את המכתב בסיועה הרב של לילה מרגלית.

http://www.acri.org.il/story.aspx?id=2511כן ראו את הפנייה הבאה בנושא:
---

שלום רב,

ביום 5.7.2010 פנה מכון קונקורד ליועמ`ש, לפצ`ר ולמפקד כוחות צה`ל ביו`ש, והציג את חוות דעתו, כי יש לערוך שינויים מהותיים בחקיקה הצבאית המסדירה שיפוט ילדים בבתי משפט צבאיים. חווה`ד מתמקדת בפגמים העיקריים בצו בדבר הוראות בטחון ככל שהוא נוגע לשפיטת ילדים, ומציגה את חוסר התאמתו למשפט הבינלאומי בנושאים הבאים:

א. בניגוד למגמה חד-משמעית במשפט הבינלאומי לפיה יש להעמיד את גיל הבגרות על 18 שנה, ובניגוד למצב הקיים בדין הישראלי, הצו מחשיב בני נוער מעל גיל 16 כבגירים.

ב. הצו מממש באופן חלקי בלבד את העקרונות המנחים בעניין שיפוט ילדים והעקרונות הכלליים של האמנה בדבר זכויות הילד.

ג. הצו קובע כללים מקלים על מעצר ילדים, שאינם עומדים בכללי המינימום לפיהם מעצר ישמש רק כאמצעי אחרון ולפרק זמן מתאים הקצר ביותר, ואינם לוקחים בחשבון שיקולים של טובת הילד.

ד. בצו חסרות הערובות הבסיסיות הדרושות לקיום הליך הוגן לילדים בדין פלילי, בין היתר בכך שהוא מותיר את הסמכויות למינוי סניגור ולהורות על הכנת תסקיר כסמכויות רשות בלבד.

המכתב וחוות הדעת, מאת פרופ` פרנסס רדאי, עו`ד אבינעם כהן וד`ר תמר מורג, הוכנו בסיוע לאה גיררדשטיין, אלינה ברוורמן וסיוון לב, תלמידות קליניקת קונקורד, מבית הספר למשפטים, המכללה למנהל - המסלול האקדמי.

קישור למכתב מצוי בקישור הבא:

http://www.colman.ac.il/research/research_institute/concord/friend_law/news_last/Pages/childern.aspx

אבינעם כהן
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב