קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

ביהמ"ש העליון התיר את האיסור על ביקורי קרובי משפחה מדרגה שנייה של אסירים ביטחוניים (רע"ב 6956/09)
האגודה לזכויות האזרח
דן יקיר
11.11.10
http://www.humanrights.org.il/news.asp?NewsID=830
1. ביהמ`ש העליון התיר את האיסור על ביקורי קרובי משפחה מדרגה שנייה של אסירים ביטחוניים (רע`ב 6956/09)המערערים, אסירים ביטחוניים שעל פי החלטת נציב שירות בתי הסוהר נאסר עליהם לקבל ביקורים של קרובים שאינם מדרגה ראשונה, הגישו ערעור על פסק דינו של ביהמ`ש לעניינים מנהליים בנצרת, שדחה את עתירתם לביטול ההחלטה. נקבע כי שלילת הביקורים של קרובים מדרגה שנייה אינה מהווה פגיעה בזכות האסירים לכבוד, ובזכות למשפחה הנגזרת ממנה. עוד נקבע כי הפגיעה בזכות האסירים לקשר עם העולם שמחוץ לכלא הינה פגיעה שתכליתה ראויה, סבירה ומידתית. לאור האמור נפסק כי אין פסול בהחלטה. יחד עם זאת הורה ביהמ`ש לשירות בתי הסוהר לבחון את עמידת המערערים בתנאים הקבועים בסעיף 4.ב.1 לפקודת האסירים הביטחוניים, ובפרט קשרם של האסירים עם גורמים עוינים, ולבחון האם יש מקום לשינוי ההחלטה והסרת האיסור. (ניתן 7.10.10)


http://www.humanrights.org.il/news.asp?NewsID=830
http://www.humanrights.org.il/main.asp?MainCategoryID=8&CategoryLevel02ID=114


2. ביהמ`ש העליון: איסור על הכנסת חומר פורנוגרפי לבית סוהר אינו מהווה פגיעה פסולה בחופש הביטוי

ביהמ`ש העליון דחה ערעור של אסיר על פסק דינו של ביהמ`ש המחוזי בת`א, להכנסת חומר פורנוגרפי לבית סוהר ולביטול סעיף 2(ג) לפקודת נציבות בתי הסוהר. נטען כי הסירוב להכנסת חומר פורנוגרפי לבית הסוהר פוגע בזכות לכבוד ובעיקר בחופש הביטוי, הכולל גם את הזכות לקבל מידע ותכנים פורנוגרפיים. נקבע שאף שהביטוי הפורנוגרפי נכלל במסגרת חופש הביטוי, היקף ההגנה עליו קטן מהיקף הגנה שניתן לצורות ביטוי שונות, כגון הביטוי הפוליטי, וזאת לאור הערך החברתי הנמוך הגלום בצריכת פורנוגרפיה. משכך, ומכיוון שהכנסת החומר הפונוגרפי עלולה להביא לפגיעה בסדר, במשמעת ובביטחון בין כותלי בית הסוהר, קבע ביהמ`ש כי הפגיעה מצויה במתחם המידתיות וכי שהוראות סעיף 2(ג) עומדות בתנאיי פסקת ההגבלה. הערעור נדחה. (ניתן 12.10.10).
http://www.humanrights.org.il/news.asp?NewsID=829
http://www.humanrights.org.il/main.asp?MainCategoryID=
ד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית
בלילה בלילה כשכולם ישנים חיילים מתפרצים לבתים פלסטינים
היום (רביעי) משמרות מחאה ברחבי הארץ: די למעצרים המנהליים! ישוחרר מאהר אל-אח`רס!