קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

שוד ממלכתי - מדינת ישראל חייבת מיליארדי שקלים לעובדים פלסטינים


שוד ממלכתי - מדינת ישראל חייבת מיליארדי שקלים לעובדים פלסטינים
http://www.kavlaoved.org.il/media-view.asp?id=2701שוד ממלכתי - מדינת ישראל חייבת מיליארדי שקלים לעובדים פלסטינים
מאת: חנה זהר - קו לעובד, שיר חבר - המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית

בדו`ח זה אנו מציעים חישוב מקורב של הסכומים שמדור התשלומים ניכה משכרם של עובדים פלסטינים מהשטחים שהועסקו בישראל, או גבה עבורם ממעסיקיהם, בשנים 1970-2009. סכומי הכסף הללו נגבו באופן רשמי כדי לממן זכויות סוציאליות שונות לעובדים, אך בפועל הועבר רוב הכסף למשרד האוצר ולהסתדרות. החישוב מראה כי במשך עשורים צברה מדינת ישראל חוב של מיליארדי שקלים לעובדים הפלסטינים. את החוב הזה עליה להשיב לעובדים עצמם או ליורשיהם, בהתאם לרישומים המלאים והמפורטים של מדור התשלומים.

המטרה המוצהרת של הקמת מדור התשלומים היתה השוואת תנאי השכר של העובדים הפלסטינים מהשטחים הכבושים לאלה של העובדים הישראלים. המדור הוקם ב-1970 והשתייך עד 2009 למשרד התמ`ת (כיום הוא מסונף למשרד הפנים, לאחר שהעובדים הפלסטינים הוגדרו כ`עובדים זרים`). המדינה מחייבת את המעסיקים (על פי החלטה ב/1 של ועדת השרים לענייני ביטחון, 1970) להעביר את שכר הברוטו של עובדים פלסטינים לידי מדור התשלומים.

מדור התשלומים אמור לנכות מהשכר מיסים שונים והפרשות לתנאים סוציאליים זהים לאלו של עובדים ישראלים. על ההתחייבות לנכות כספים משכר הפלסטינים שמר המדור בהקפדה יתרה. באשר להתחייבות להבטיח לעובדים את הזכויות המגיעות להם, מעל מדור התשלומים בתפקידו. כך, למשל, הועברו למשרד האוצר 92% מן הכספים שנוכו כביכול לביטוח הלאומי עבור קצבת זיקנה, נכות, דמי אבטלה וקצבת ילדים. לביטוח הלאומי הועברו כספים רק עבור ביטוח במקרים של תאונות עבודה ופשיטת רגל של המעסיק. זוהי הדוגמה הבוטה ביותר, אך לא היחידה, לגזל מתמשך של כבשת הרש בחסות החלטת ממשלה, שמטרתה המוצהרת היא `הגנה` על עובדים פלסטינים.

את החישוב ערכנו לגבי עובדים פלסטינים שעבדו בישראל באופן רשמי. שתי קבוצות של עובדים פלסטינים בולטות בהעדרן מן הדו`ח: העובדים הפלסטינים בהתנחלויות הישראליות בשטחים הכבושים, והעובדים הפלסטינים הלא-רשמיים, ששכרם לא הועבר דרך מדור התשלומים. לקבוצות אלה ראוי לייחד דו`חות נפרדים.
כהקדמה לפירוט הנתונים שאספנו, להלן טבלה ובה שיעור של כמה מן הסכומים שנגבו מהעובדים, ולא הוחזרו לידיהם כנדרש מזכויותיהם בחוק (`גבייה עודפת`). המידע לגבי כמה סעיפים מרכזיים נוספים אינו זמין, כפי שיפורט בהמשך, והחישוב הוא איפוא חלקי בלבד ויש לראות בו אומדן מינימלי. הסכומים ננקבים במחירי 2008, כלומר, בהצמדה לשינויים שהיו במשך השנים במדד המחירים לצרכן. בחרנו בריבית שנתית של 5%.O


N
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

לגנות או לא לגנות, זאת השאלה
בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית
בלילה בלילה כשכולם ישנים חיילים מתפרצים לבתים פלסטינים