קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

העדר הליכי ערעור על המניעה הביטחונית של פועלים
שלום דן,
ביום 10.4.11 שלח מחסוםווטש אל ראש המנהל האזרחי ואל היועמ`ש לאיו`ש מכתב
תלונה בשל היעדר הליכי ערעור על המניעה הביטחונית של פועלים.
עוד שבוע חלף והמצב לא השתנה.
בברכה,
סילביה10.4.2011

לכבוד
תת אלוף מוטי אלמוז
ראש המנהל האזרחי
בפקס 029977341

לכבוד
אל`מ אלי בר-און
היועמ`ש לאיו`ש
בפקס 029977326

> שלום רב,
> הנדון: הליכי הערעור על מניעה ביטחונית של פועלים
>
> המניעה הביטחונית, המוטלת על אדם, לעתים קרובות על לא עוול בכפו, גוזרת
מצוקה קשה עליו ועל משפחתו. ישנם אנשים המנועים שנים רבות, ישנם כאלה
שעבדו שנים - גם שנים רבות - בישראל, לשביעות רצונם של מעסיקים. ואותם
אנשים, ביום אחד, הופכים למנועי שב`כ – מחרימים את היתריהם במחסום, ולאחר
שהם מתרוצצים ושואלים נודע להם שהם ברשימה השחורה של השב`כ.
>
מנועי השב`כ מחפשים דרך להוכיח את חפותם – כאילו שהעניין קשור לחפותם...
מחכים שעות במת`קים. נותנים להם לחכות יום שלם ואז אומרים להם: `לא צריך
אותך`. ואם כן פוגשים אותם, לא חוקרים אותם ממש כדי לבדוק עילה למניעה,
אלא אומרים להם: `תעזור לי, אעזור לך`. האנשים אינם רוצים להיות משת`פים,
ואז הם נשארים בלי אישור, לעתים למשך שנים.

אנו, חברות מחסוםווטש, מודעות להליכי הערעור על המניעה הביטחונית בשש
השנים האחרונות. בשנים אלה היינו עדות ל`חידוד נהלים` בתחום זה מספר
פעמים. השיטה היא שמודיעים על שינוי בהליכי הערעור מהיום למחר. וכך, אנשים
שהכינו מסמכים בעמל לא קטן כדי להגיש בקשות להסרת מניעה ביטחונית, נשארים
עם המסמכים ביד.

מאחר שהנהלים המחודדים אינם ממש מתפקדים, לפחות בהתחלה, אנשים נשארים ללא
יכולת לערער על המניעה הביטחונית במשך חודשים רבים ואף שנים. וכאשר הנהלים
החדשים מתחילים לתפקד – זהו הזמן לחדד אותם. ושוב, באופן פתאומי וללא
הודעה מוקדמת, מפסיקים לקבל בקשות על הסרת המניעה הביטחונית.
>
> בשנה האחרונה יכלו הפועלים להגיש בקשות להסרת המניעה הביטחונית במת`קים
ולקבל קבלה על הגשת הבקשה. הדבר היה כרוך לעיתים בהמתנה ממושכת, השפלות,
גם סירוב לקבל בקשות ללא הסבר. אבל, ככלל, בעיקר בחודשים האחרונים, ההליך
היה ידוע במת`קים ואנשים יכלו לערער על המניעה הביטחונית. אף החלו לתת
לאנשים מידע פשוט כגון: `קיבלת תשובה שלילית לפני פחות משנה. תחזור
באפריל`.
>
> ב- 17.3.2011 הפסיקו המת`קים לקבל בקשות להסרת המניעה. `לך ללשכת העבודה`
נאמר לאנשים. איך בדיוק הפועל הפלסטיני יפנה ללשכת העבודה? בחלק מהמת`קים
ההוראות היו `יותר מדויקות`: `שהמעסיק שלך ילך ללשכת העבודה`. לאיזה לשכת
עבודה? בשטחים? בישראל? יש מספר פקס? מה יעשה המעסיק בלשכת העבודה?
>
> לשכות העבודה בשטחים (משרדי קמ`ט תעסוקה) היו הכתובת למעסיקים יחד עם
הפועלים מנועי השב`כ מאז יוני 2007 עד יוני 2009. מיוני 2007 עד ספטמבר
2008, משרד קמ`ט התעסוקה במת`ק רמאללה ומספטמבר 2008 עד יוני 2009, משרדי
קמ`ט התעסוקה במת`ק בית לחם ובמת`ק טול כרם. לאחר מכן ועד היום, קמ`ט
התעסוקה הווה כתובת למקרים בודדים בלבד. פניות רבות שנשלחו אל משרדי הקמ`ט
לא טופלו ולא קיבלו כל התייחסות.
>
> מחסוםווטש שלח באותה התקופה מכתבי מחאה רבים. בפגישה בין ראש המנהל
האזרחי וצוותו ונציגים מהיועמ`ש לאיו`ש לבין נציגות מחסוםווטש, בסוף
נובמבר 2009, דווח על נהלים מסוימים. הם כללו הגשת בקשות במת`קים אך
המת`קים היו מסרבים לקבל בקשות. עד שבסופו של דבר, בהתערבות בתי המשפט
שקיבלו עתירות ללא כל מיצוי הליכים, אפשרו לתושבים להגיש בקשות להסרת
המניעה במת`קים. רצ`ב התכתבות של עו`ד תמיר בלנק עם עו`ד נדב ביננבאום
מפרקליטות מחוז ירושלים, לגבי נהלי הערעור. עו`ד ביננבאום העביר נהלים אלה
והבהרות עליהם ב- 9.3.2010– 8, בהתאם להתחייבות הפרקליטות בפני השופט יורם
נועם, לאחר שהשופט נוכח שלא קיימים למעשה הליכי ערעור על המניעה
הביטחונית.
>
> גם לאחר הבהרות אלו, התעלם קמ`ט התעסוקה מפניות של מעסיקים אליו באמצעות
עו`ד בלנק, והבקשות הועברו לטיפול רק לאחר שהפועלים הגישו בקשות בעצמם
במת`קים. על כך כתב עו`ד בלנק אל המנהל האזרחי ואל היועמ`ש לאיו`ש. גם
עורכי דין מארגון `גישה` שלחו פניות בשם המעסיקים אל קמ`ט התעסוקה,
שהועברו על ידו לטיפול רק לאחר תזכורות ולחצים רבים. ידועים לנו מקרים
דומים אצל עורכי דין פרטים שונים, שלהם שלמו פועלים ומעסיקים ממיטב כספם
והבקשות שלהם לא הועברו כלל לטיפול.
>
> כעת לא קיימת עוד האפשרות להגיש במת`קים בקשות להסרת מניעה וגם לא
יודעים מהו ההליך המוצע, שגם יתפקד. הפועלים מחכים כבר כמעט חודש לאפשרות
להגיש בקשה להסרת מניעה. ביניהם פועלים שהיתרם הוחרם זה עתה. ולא רק שאינם
יודעים מדוע, אלא ששוב אין להם לאן לפנות. זוהי פגיעה בוטה בזכויות אדם
שאף אחד לא משלם את המחיר עליה – רק הפועלים הפלסטינים...
>
> גם אם רוצים לשנות הליכים – מדוע היה כה דחוף להפסיק הליך קיים פתאום,
ללא כל התרעה מוקדמת? האם משהו היה קורה אם המת`קים היו ממשיכים לקבל
בקשות של פועלים עד שהשיטה החדשה תגובש? ומה יעשו הפועלים שמעסיקיהם אמנם
מעונינים להעסיקם, אבל לא יכולים להתרוצץ בין הרשויות השונות, כדי לנסות
להסיר את המניעה הביטחונית שלהם? לאן הם יפנו?
>
> מאז ה- 17.3.2011, היום בו הפסיקו לקבל בקשות במת`קים, אנו בקשר יומיומי
עם סג`מ עמוס וגנר, קצין פניות הציבור של המנהל האזרחי. כל יום הוא מבטיח
תשובה למחרת, ולמחרת מבטיח שוב תשובה למחרת. אנו מוחות על היעדר הליך
כלשהו במשך כמעט חודש ימים ודורשות שתמיד תהיה קיימת אפשרות לערער על
המניעה הביטחונית בצורה מעשית, ולא תופסק כי זו זכותו של כל אדם.
>
> תמי שלף רינה רוזלר סילביה פיטרמן פיליס ויסברג עפרה ברונו
אלקה ביתן גל חנה ארנון
>
> לקשר: סילביה פיטרמן
> טל` 0528428690; פקס 026544330
>
> העתק: עו`ד לימור יהודה, האגודה לזכויות האזרח
> עו`ד תמיר בלנק
> סג`מ עמוס וגנר, קצין פניות הציבור, המנהל האזרחי

* * * * * * *

קטע התכתבות של עו`ד תמיר בלנק עם עו`ד נדב ביננבאום מפקליטות מחוז
ירושלים

> Original Message-----
> From: Nadav Binenbaum
> Sent: Monday, March 08, 2010 7:28 AM
> To: Lustigman & Blank
> Subject: RE: נהלים להסרת מניעה
>
>
>
> תמיר שלום
>
> לפי התשובה שקיבלתי, קיימות שתי דרכים להסרת מניעה בטחונית למי שמבקש
היתר כניסה לצרכי תעסוקה בישראל:
>
> - בקשה להסרת מניעה ע`י התושב הפלסטיני - וזאת באמצעות פנייה למת`ק
הגזרתי שבנפת מגורי המבקש. ניתן לפנות גם באמצעות הקישור הפלסטיני או
באמצעות עורך-דין.
>
> - בקשה להסרת מניעה ע`י המעסיק - ניתן להגיש בקשות עד לגבול של 10%
ממכסת העובדים המועסקים. כלומר, מעסיק שיש לו מכסה של 10 עובדים, לא יוכל
להגיש בקשות להסרת מניעה עבור יותר מעובד פלסטיני אחד.
>
> בקשה כזו מוגשת לקמ`ט תעסוקה.
>
> הבקשות להסרת מניעה מוגשות על טופס בקשה להסרת מניעה בטחונית/משטרתית -
שהבנתי שיש לך עותק ממנו. ניתן לצרף מכתב נלווה לטופס.
>
> בירור לגבי סטטוס בקשה שהוגשה - יעשה באמצעות קצינת פניות הציבור (אני
מניח שיש לך את דרכי התקשורת).
>
> יודגש כי נהלים אלו נוגעים להיתרי כניסה לצרכי תעסוקה בישראל - ולא
להתיישבויות באיו`ש (נושא המצוי בסמכות בג`צ).
>
> לשאלות נוספות תוכל לפנות אלינו.
>
> בכבוד רב,
>
> נדב.
>

עב

קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב