קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - נושאים קשורים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

גילוי דעת של הכרה, הוועדה העממית לזכויות הערבים בנגב
16.5.2011

תושבי הנגב הערבים נתונים מזה 63 שנה לאפליה קיצונית: רבות מזכויותיהם נפגעות
פגיעה קשה, ובהן הזכות לבית, הזכות לקרקע, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות
לשירותי רווחה, הזכות לסביבה הולמת, ואפילו הזכות למים. גם הזכות לתשתיות
נאותות נפגעת קשות.חלוקת המשאבים באזור מתבצעת באופן מפלה, הזועק לשמיים. חמורה
לא פחות היא הפגיעה בזכותם של התושבים כאזרחי המדינה להשתתפות אזרחית בשלטון
המקומי. כל זאת, בחברה הרואה עצמה דמוקרטית.

כיום מוסיפה הממשלה חטא על פשע: היא מתכננת לצאת למסע הרס על מנת להחריב כפרים
ולשלול מהתושבים את הזכות לאדמתם ואת הזכות לחיים בכבוד.

תוכנית פראוור שטיוטתה פורסמה לאחרונה מיועדת להביא לשלילת רבות מזכויותינו
בקרקע, ולהפעלת מנגנון תכנוני אוכף ואלים, שימנע הכרה בכפרינו ויכפה עליהם
עקירה. כמו כן היא מכוונת להביא לריכוז כפוי של תושבים בשטח מצומצם, בעיירות
צפופות ודלות משאבים. אנו דוחים כליל את התוכנית.

החלטות הממשלה עלולות להוביל את הנגב לשעה של הכרעה קשה: נראה כי פני הממשלה
לאלימות, ולא למציאת פתרון צודק שישים קץ ליותר מששה עשורים של אפליה.

אנו קובעים כי אדמותינו שייכות לנו, בני הקהילה הערבית בנגב, כדין. הניסיונות
להתכחש לזכותנו על אדמתנו יקרסו לנוכח העדויות והראיות ההיסטוריות כמו גם לנוכח
הזיקה החיה הקיימת בין התושב לאדמתו. התושבים הערבים בנגב כמיעוט ילידי המסרב
להיעקר מנוף מולדתו, זכאים לאדמתם שהינה הנכס העיקרי של רבים מהם ומקור פרנסתם
המבטיח מחייה בכבוד. כל הניסיונות לגזל, אם בחסות החוק ואם באלימות הדחפורים,
יעלו חרס.

אנו קובעים כי לתושבי היישובים הבלתי מוכרים זכות מלאה לבית הולם ביישובם,
בסביבה ראויה, מוכרת ומתוכננת בהתאם לאורח חייהם ולצרכיהם ובשיתוף מלא איתם.

*קריאה לקהילה:*

1. אנו חברי הכרה עכשיו- הועדה העממית לזכויות האזרחים הערבים בנגב, ראשי
ציבור ופעילים בקהילה, קוראים לקהילה הערבית בנגב ולהנהגתה להתגייס למאבק
באופן מלא ומתוך אחדות, ותוך התגברות על כל אינטרס אישי או קבוצתי, מפלגתי או
פוליטי, משפחתי או אחר, הפוגע בלכידות.
2. אנו קוראים לארגונים החברתיים לקיים פעילות הסברה בקהילה, להציג מידע
ועמדות, לגייס, לארגן ולעורר ולהפיח תקווה.
3. אנו מחזקים את ידם של כלל תושבי הכפרים, ובפרט אלו הנתונים בסכנת הרס.
4. אנו מחזקים את התושבים בעמידתם האיתנה מול ניסיונות המדינה לגזול מהם את
הקרקעות, וקוראים להם להחזיק בעקשנות בזכויותיהם ההיסטוריות, ולא להניח לאיש
לנשלם.
5. אנו קוראים לתושבים לא לשתף פעולה בכל צורה ואופן עם מהלכי עקירה ונישול.

1. אנו מודיעים כי הרשויות המקומיות, ראשיהן, חברי המועצות, פקידיהן וכל
גורם בשלטון המקומי חייבים לעשות כל שרק ניתן למניעת העקירה. על כל הגורמים
האמורים למנוע בכל מאודם כל שיתוף פעולה במעשה או במחדל עם מהלכים פסולים אלה,
הפוגעים פגיעה אנושה באזרחים.
2. יודגש: ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי קבעה כי אין לתת יד ליישום
המלצות ועדת גולדברג, והחלטותיה מחייבות.

*קריאה לממשלה ולמוסדותיה:*

1. אנו קובעים כי יש להכיר בכל היישובים הבלתי מוכרים, ולהבטיח כי ההכרה
תלווה בהענקת כלל השירותים ובהבטחת תכנון משתף ופיתוח שוויוני, כמו גם בפיתוח
השלטון המקומי העצמאי. כמו כן אנו תובעים מהממשלה להכיר בזכותם של ערביי הנגב
לאדמתם שהיא זכות קניינית מוכרת.
2. המדינה נדרשת למצוא פיתרון תוך שותפות אמיתית עם הקהילה על בסיס עקרון
ההכרה בכפרים ופיתוחם. זאת, למען פיתוח יישובי הקהילה הערבית בנגב ולטובת פיתוח
הנגב כולו.
3. אנו תובעים לקיים תכנון משתף התואם לצרכי היישובים ולנורמות התרבותיות של
התושבים. אנו קוראים לממש את זכותם של התושבים לפיתוח שוויוני, שיביא למימוש
ההכרה בפועל ובהקדם, ואף לקיום העדפה מתקנת.
4. אנו תובעים מהממשלה להפסיק כליל את הרס הבתים ואת הייעור האגרסיבי של
קרקעות ערביי הנגב על-ידי קק`ל, כצעד לבניית אמון.
5. אנו קוראים לממשלה להפסיק את ההסתה נגד ערביי הנגב באופן מיידי. הסתה
מסוכנת זו עלולה לדרדר את המחלוקת ולחולל הסלמה שאיש אינו רוצה בה.
6. אנו קוראים לממשלה לבטל את הרשות להתיישבות הבדואים, שעצם הקמתה כמו גם
דרכי פעולתה הפכו אותה מוקד לאפליה. על הממשלה לנהוג בבני קהילתנו כבאזרחים
שווים.1. אנו קובעים כי כל ניסיון להביא לעקירתם של כפרים, בכפייה ובפיתוי ייתקל
בהתנגדות נחרצת, חסרת פשרות, של כלל התושבים הערבים בנגב, ושל כל מוסדות
הקהילה.

אנו מכריזים על מאבק קהילתי אזרחי, ציבורי ומשפטי אינטנסיבי ומקיף לביטול
תוכנית העקירה.

*המאבק: *

א. יקודם בסיוע ועדת המעקב לענייני האזרחים הערבים בישראל וכלל ארגוני
הציבור הערבי.

ב. יתנהל במסגרת שותפות אזרחית יהודית-ערבית ויופעל במסגרת קואליציה של
ארגונים.

ג. יסתייע במאמציה של שדולה פרלמנטארית בכנסת למען הכרה.

ד. יתפתח בשותפות עם כלל הגורמים בקהילת זכויות האדם בישראל ובזירה
הבין-לאומית.

ה. יתבצע בשותפות עם כל הגורמים הציבוריים והפוליטיים המעורבים בכך.המאבק ישתלב במאמץ לפיתוח הנגב כולו, ולטובת כל תושביו, על בסיס שוויון אזרחי,
כיבודן של זכויות האדם, וכן על יסוד צדק מתקן- לשם תיקון עוול היסטורי הנעשה
לקהילה הערבית בנגב מאז קום המדינה.

* *

*לפרטים נוספים: עטיה אלאעסם:** 0505702064**, **ד`ר עוואד אבו-פריח: **
0546755258***


יכ

קישורים למאמרים האחרונים בנושא

ביאטה, אני והסרטן
מאדם קלר - מסר אישי על אבל קשה וכואב ועל התגברות
בית המשפט בירושלים ביטל את מעצרו של מוחמד כנאענה, ממנהיגי תנועת אבנאא אלבלד