קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

רוצים את הערבים או לא?
nrg
רון גרליץ
02.06.11
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/246/946.html?hp=1&cat=479&loc=24
לפני ימים ספורים אישרה ועדת החוקה לקריאה ראשונה הצעת חוק של שלושה ח`כים מישראל ביתנו, המקנה עדיפות ליוצאי צבא או שירות לאומי בקבלה לעבודה בשירות המדינה.

ההצעה, כמובן, מנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וגם לחוק שירות המדינה (מינויים), הקובע חובת העדפה מתקנת לערבים במינויים לשירות המדינה.

אבל הבעיה היא לא באי-חוקיותה של ההצעה אלא במטרתה האמיתית – להדיר את האזרחים הערבים משירות המדינה ומכל תהליכי קבלת ההחלטות. את המטרה הזאת יש לראות גם כתגובת נגד למגמה חיובית של השנים האחרונות: קיומם של שחקנים חזקים ומשמעותיים בחברה האזרחית, בשוק הפרטי וגם במשרדי הממשלה, הדוחפים ופועלים לשילוב של האזרחים הערבים בכלכלה ובחברה בישראל.

בישראל ביתנו מתחילים לחשוש

אי השוויון ואפליית האזרחים הערבים בתעסוקה הם חמורים ביותר בכל מגזרי המשק, אבל לא כדאי להתעלם מהשיפור המתמיד שחל בשנים האחרונות: אחוז הערבים בשירות המדינה עלה באופן עקבי בעשר השנים האחרונות (מ-4.8 אחוז בשנת 2000 ליותר מ-7 אחוז כיום); אחוז הערבים בחברות הממשלתיות עלה בשנים האחרונות (מתת-ייצוג מחפיר של 0.4 אחוז בשנת 2006 לתת-ייצוג נמוך של 1.72 אחוז בשנת 2010); ויותר אנשי עסקים מעורבים במאמצים נושאי פרי לשלב את האזרחים הערבים בשוק הפרטי.

המשמעות היא שתהליכי הרגולציה הממשלתיים והמאמצים של ארגוני החברה האזרחית בשילוב עם מניעים אחרים בשוק הפרטי הצליחו ליצור דינמיקה חיובית ולהעלות
מעט אך באופן עקבי את ייצוג הערבים בחלקים חשובים משוק התעסוקה בישראל.

את הגזענים בבית הפוליטי של ישראל ביתנו ושותפיה בכנסת התהליך הזה מפחיד. מאוד. המחשבה על ערבים ויהודים שעובדים ביחד בחברת הייטק בחיפה או גרוע מזה, מקבלים ביחד החלטות במשרד האוצר בירושלים, מעוררת לפעולה את מחרחרי הסכסוך הפנימי בתוך ישראל.

היא מדירה שינה מעיניהם והם יוצאים, עוטים אדרת של טיעונים משדה אחר (מתן תגמול ליוצאי צבא) כדי לעצור את התהליך הזה. הכנסת שאמורה להיות שומרת הדמוקרטיה יוצאת במהלך ריאקציוני שמטרתו לעצור ניצני תהליכי דמוקרטזיציה ושוויון בשוק התעסוקה שהממשלה והשוק הפרטי מובילים.

הממשלה דיברה בשני קולות

מעבר לפחד העמוק מתהליכי הכלה של האזרחים הערבים במשק ובחברה בישראל ולנסיון לעצור אותם, מדובר גם בהמשך ישיר של המתקפה כלפיהם.

חוק ועדות הקבלה מונע מהאזרחים הערבים ליהנות באופן שוויוני מאדמות המדינה; חוק הנכבה מוציא את הנרטיב הערבי-פלסטיני מחוץ לנרטיבים המותרים לציון בישראל; מטרתו של חוק הנאמנות (שעדיין לא אושר בכנסת) היא להדיר את האזרחים הערבים מהאזרחות בכלל.

בצל תמיכת הממשלה במהלכי החקיקה עד כה, המתקפה נגד האזרחים הערבים עולה כעת מדרגה נוספת. היא עוברת מהשדה הלאומי ומהיותה מכוונת בעיקר נגד הזכויות הקולקטיביות של האזרחים הערבים, דבר החמור בפני עצמו, אל שדה הכלכלה והתעסוקה, ומכוונת נגד האזרח הערבי היחיד.

ההבדל בין הצעת החוק הזאת ובין עסקים גזעניים המתפארים שאינם מעסיקים ערבים הוא הבדל בסגנון אך לא בכוונה, ובוודאי שלא בפוטנציאל הסכנה. שכן, אסור לטעות בכוונה הכפולה של עליית המדרגה הזאת: לא רק להדיר את האזרחים הערבים מכל תחומי החיים, אלא גם להסלים את הקונפליקט בין יהודים לערבים בישראל.

עד עכשיו דיברה הממשלה בשני קולות: עשתה מאמצים לשלב את הערבים בשוק התעסוקה, ובאותו זמן תמכה בחוקים נגד האזרחים הערבים.

כעת, הממשלה לא תוכל לשוב ולפסוח על שתי הסעיפים – גם להתיימר לקדם ייצוג הולם של הערבים בשירות המדינה וגם לתמוך בחוק שמונע זאת מהם. אם הממשלה לא תתנגד לחוק, המסר לחברה בישראל ולאזרחים הערבים בפרט יהיה ברור וחד כתער: ממשלת ישראל רוצה להדיר את הערבים. האחריות לתוצאות המהלך הזה תהיה של הממשלה. לא ננקה אותה.

רון גרליץ, מנכ`ל שותף של עמותת סיכוי, העמותה לקידום שוויון אזרחי
ד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב