קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - מסמכים, נתונים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

עקירה בכפייה וחוסר בטחון בשטח סי בגדה המערבית
האומות המאוחדות
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים
אוגוסט 2011
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_hebrew.pdf

דוח חדש של המשרד לתיאום עניינים הומניטריים מדגיש את מצוקת הפלסטינים בשטח
הנאלצים לעזוב את בתיהם
דוח חדש, (OCHA) היום, ה 1- באוגוסט 2011אזור המייצג יותר מ 60- אחוזים מן הגדה המערבית שבהם ,C אזרחים פלסטינים בשטח
ממשיכה ישראל להחזיק בשליטה בביטחון, בתכנון ובבנייה. , פרסם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים
של הגדה המערבית`. דוח זה מתמקד בעקירתם בכפייה של C `עקירה ואי-ביטחון בשטח
אזור המייצג יותר מ 60- אחוזים מן הגדה המערבית שבהם ,C אזרחים פלסטינים בשטח
ממשיכה ישראל להחזיק בשליטה בביטחון, בתכנון ובבנייה.
המתאם ההומניטרי בפועל מטעם האומות המאוחדות, מר ראמש רג`סינגהם, אמר, `דוח חדש
מצא כי במרבית היישובים הללו, המדיניות ,C זה, המבוסס על ביקורים ב 13- יישובים בשטח
והנהגים המגבילים של הרשויות הישראליות, ביניהם הגבלות תנועה וגישה, לצד אכיפה בלתי
מספקת של החוק על מתנחלים אלימים, מאלצים משפחת פלסטיניות לעזוב. כל זה מגביר את
פגיעותם וחולשתם של היישובים הללו.`
על פי הדוח החדש של המשרד לתיאום עניינים הומניטריים, התושבים ביישובים הללו מתמודדים
עם אתגרים מרובים. מדיניות תכנון מגבילה ומפלה אינה מאפשרת להם לבנות ולפתח את
יישוביהם הם, בעוד ההתנחלויות הסמוכות אליהם מתרחבות. הגבלות התנועה והיעדר תשתית
מקשים על גישתן של משפחות פלסטיניות למים, לאדמות מרעה ולאדמות חקלאיות, או אף
לשירותים בסיסיים. אלימות והצקה מידי מתנחלים מהוות גורמי קבע בחייהן. יישובים דיווחו
בעקביות על כך שהתנחלויות ממלאות תפקיד מרכזי בקשיים ובמצוקות שעימם הם מתמודדים.
אשר יהיה,` המשיך רג`סינגהם, C `יהא המניע מאחורי המדיניות שישראל מיישמת בשטח
`תוצאתה היא הפיכתו של הפיתוח לבלתי אפשרי ביישובים פלסטיניים רבים. תושבי הקהילות
חיים במצב של אי-ביטחון נרחב, וחיי היומיום הידרדרו עד כדי כך שתושבים מסוימים נאלצים
לעזוב על מנת למצוא מענה לצורכיהם הבסיסיים, להאכיל את משפחותיהם או לחנך את
ילדיהם. דפוס זה של עקירה בכפייה, בצד פעילות ההתנחלות המתמשכת, פוגעת ביכולתן של
ומעוררת חששות בדבר מעתקים דמוגרפיים C קהילות פלסטיניות לשמר את נוכחותן בשטח
`.C ושינויים בהרכבו האתני של שטח
המכיל את עתודות הקרקע ,C מעריכים כי כ 150,000- פלסטינים מתגוררים בשטח
המשמעותיות ביותר הזמינות לפיתוח פלסטיני, כמו גם את מרבית אדמות המרעה והאדמות
החקלאיות הפלסטיניות. זהו הרצף הטריטוריאלי היחיד בגדה המערבית. בה-בעת, כ 300,000-
ואוכלוסיית המתנחלים גדלה ,C מתנחלים חיים בכ 135- התנחלויות וכ 100- מאחזים בשטח
בקצב מהיר משמעותית משיעור צמיחת האוכלוסייה בישראל.
הדוח החדש של המשרד לתיאום עניינים הומניטריים מבוסס על ביקורי שטח אצל שורה של
המאופיינים בגיוון גיאורגפי, ומייצגים כפרי קבע, קהילות בדואיות וקהילות רועים C תושבי שטח
אחרות, כמו גם אוכלוסיות פליטים ומי שאינם פליטים.
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים קורא למשלת ישראל, בין היתר, לשים קץ לעקירה בכפייה
ולנישול של פלסטינים בשפ`כ, כולל הפסקה מיידית של ההריסות של מבנים בבעלות פלסטינית,
עד שלפלסטינים תהיה גישה למשטר תכנון ואיזור הוגן ולא מפלה.
לינק לתקציר מנהלים בעברית
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_hebrew.pdf
הדוח המלא באנגלית
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_english.pdf
הערות לעורך:
בהסכם הביניים משנת 1995 על הגדה המערבית ורצועת עזה, הסכימו ישראל והארגון לשחרור
פלסטין על חלוקתה הזמנית של הגדה המערבית (להוציא ירושלים המזרחית) לשלושה שטחים,
שמרה ישראל על שליטה מלאה בביטחון, בתכנון ובאיזור. חלוקה זו נועדה C בשטח .C- ו B ,A
להישאר בתוקף למשך לא יותר מחמש שנים. מאז הפסקתו של המשא ומתן, בשנת 2000 , לא
חלו שינויים נוספים בחלוקה זו.
למידע נוסף, אנא פנו אל:
+972 54 +972 , נייד 331 2 יחזקאל ליין, המשרד לתיאום עניינים הומניטריים, טל` 5829962
;lein@un.org ,1809
+972 54 +972 , נייד 331 2 יהודית הראל, המשרד לתיאום עניינים הומניטריים, טל` 5829962
harel@un.org ,1807
את ההודעות לעיתונות של המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ניתן לקרוא
www.ochaopt.org: ב
הינה לגייס ולתאם (OCHA) משימתו של משרד האומות המאוחדות לתיאום עניינים הומניטריים
פעולה הומניטרית יעילה ומבוססת על עקרונות, בשותפות עם גורמים לאומיים ובינלאומיים.
הארגון חוגג 20 שנות פעולה הומניטרית מתואמת

רה
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

כנס אמנסטי `נבחרים אך מודרים` בכנסת, היום שלישי 19.11.2015
גדעון ספירו 26/08/2017 סמרטוט אדום 477 --------------
בעקבות מסע שניהלו אוהדי הפלסטינים בהולנד, &#