קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

עתירה נגד מדיניות סירוב מתן היתרי כניסה לישראל תובעים מרצועת עזה
adalah
עדאלה
24.10.11
http://www.adalah.org


ביום 24.10.2011 הגיש מרכז עדאלה בשמם של עותרים מרצועת עזה, עו`ד תמים יונס ועו`ד חוסין אבו חוסין, וארגוני זכויות האדם: אלמיזאן, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, עדאלה ורל`א עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, נגד מדיניות סירוב מתן היתרי כניסה לישראל לתובעים ועדיהם מרצועת עזה לניהול תביעותיהם נגד כוחות הביטחון.

להלן קישור לעתירה:
http://www.adalah.org/upfiles/Gazans%20access%20to%20courts%20petition.pdf
עניינה של העתירה הוא במימושה, הלכה למעשה, של הזכות לסעד משפטי ובזכות הגישה לערכאות בישראל של תושבי רצועת עזה אשר הגישו תביעות נזיקין בישראל נגד כוחות הביטחון. בבג`צ עדאלה נ` שר הביטחון קבע בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים, כי תושבי רצועת עזה זכאים להגיש תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון בבתי המשפט בישראל. בית המשפט סמך את פסיקתו על זכותם החוקתית של תושבים אלה לגישה לבתי המשפט בישראל. כמו כן, זכויותיהם לחיים, לשלמות הגוף ולקניין כזכויות חוקתיות מעניקות להם את הזכות להגיש תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון בישראל.

ברם, מאז פסק הדין העקרוני הזה, מתגלה תופעה נדירה המבקשת לעקוף את הפסיקה העקרונית הזו שעל פיה, תושבי רצועת עזה מגישים תביעות בישראל באמצעות עורכי הדין שלהם, אך המשיבים אוסרים באופן גורף עליהם ועל עדים מטעמם להיכנס לישראל ובכך מונעים מהם להגיש תצהירים חתומים כדין, או להתייצב לבדיקות רפואיות בפני מומחים ישראלים או להתייצב לדיונים ולהיחקר על תצהירי העדות הראשית מטעמם. גם עורכי הדין הישראלים מנועים באופן גורף להיכנס לעזה ולהיפגש עימם. התוצאה של מדיניות זו של המשיבים היא דחיית ומחיקת התביעות הללו. במילים אחרות, המשיבים מונעים את מימוש הזכויות החוקתיות של התובעים מרצועת עזה, לרבות העותרים 1-13, והופכים את פסק דין עדאלה נ` שר הביטחון מפסק דין מחייב למסמך של הצהרות בלבד.

העותרים טענו כי המדיניות הגורפת של המשיבים פוגעת בזכויות החוקתיות של העותרים ומנוגדת לעקרונות פסק דין עדאלה נ` שר הביטחון. כמו כן, מדיניות המשיבים אינה עונה על תנאי פסקת ההגבלה, שכן היא לא נסמכת על חוק מפורש. נהפוך הוא. סעיף 3ב(3) לחוק האזרחות והכניסה לישראל מאפשר להם ליתן היתר לשהייה זמנית בישראל לצרכים כאלה אך הם לא מפעילים את הסמכות הזו. כמו כן, מדיניות המשיבים אינה לתכלית ראויה בהיותה פוגעת בשלטון החוק ומבטלת ללא חקיקה מפורשת את פס`ד עדאלה נ` שר הבטחון ומפרה את עקרונותיו. כמו כן, היא מנוגדת להצהרות מדינת ישראל בפורומים זרים ובינלאומיים במסגרת תביעות תושבי רצועת עזה המתנהלות בחו`ל ולפיהן, בתי המשפט בישראל הם הפורום המתאים למתן סעד אפקטיבי לתושבי רצועת עזה ולא בתי המשפט הזרים. בנוסף, מדיניות המשיבים אינה עומדת במבחן המידתיות, בהיותה מדיניות גורפת הפוגעת בזכויות נפגעי כוחות הביטחון במידה העולה על הנדרש ושוללת את זכויות נפגעי פעולות הביטחון באופן שאינו שקול נגד התועלת מאחורי מדיניות המשיבים.
ד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

עצומה: שחררו את אמל נחלה, נער פלסטיני החולה במחלה קשה, וכלוא מזה שנה במעצר מנהלי ללא משפט‎‎
לגנות או לא לגנות, זאת השאלה
בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית