קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

נייר עמדה לוועדת טירקל על התאמת הדין הפלילי להפרות של דיני הלחימה
מאת דן יקיר
האגודה לזכויות האזרח
26.10.2011
<http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/10/tirkel1011.pdf>

ביום 25.10.11 הגשנו נייר עמדה משלים לוועדת טירקל - הוועדה הציבורית לבדיקת עצירת
המשט לעזה, שנתבקשה אף לבדוק האם המנגנון לחקירת הפרות של דיני הלחימה תואם את
חובותיה של מדינת ישראל, בעניין החסר בדין הפלילי הישראלי לצורך העמדה לדין על
הפרות של דיני הלחימה. הנייר הוגש בעקבות שאלה שנשאלנו במהלך עדותנו על-ידי חבר
הוועדה, פרופ` מיגל דויטש. במסגרת הנייר התייחסנו גם להשלמת העדות בעניין זה
שהגיש היועץ המשפטי לממשלה לוועדה.

בעוד שבהשלמת העדות שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נכתב, כי בפועל קיימת הלימה רבה
בין המשפט הפלילי הישראלי לבין העבירות הקבועות במשפט הבין-לאומי, הרי שבדיקה
קפדנית של הדינים הללו מביאה למסקנה הפוכה. הגם שניתן למצוא מקבילות מסוימות
בין חלק מהעבירות של המשפט הבינלאומי הפלילי לבין עבירות בדין הישראלי, הרי שנכון
להיום, קיימת אי התאמה בין הדין הפלילי הישראלי לבין הדין הפלילי
הבינלאומי והדין
הפלילי לוקה בחוסרים משמעותיים. בכלל זאת, החקיקה הישראלית חסרה עבירות לא
מעטות המוגדרות כפשעי מלחמה ופשעים בינלאומיים אחרים באמנת רומא כמו גם באמנות
בינלאומיות אחרות, ובמקרים אחרים העבירות הקיימות אינן משקפות כלל וכלל את
חומרת המעשים על פי המשפט הבינלאומי.

בבדיקה שערכנו הסתמכנו על מחקר חדש של יניב ואקי ונועם וינר `אמנת רומא והדין
הפלילי הישראלי – משלימות והתאמה`

colman.ac.il/research/research_institute/concord/article/Documents/Rome_Treaty.pdf

(מכון קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל, 2011).

היעדר התאמה זה מהווה הפרה של חובות פוזיטיביות הקבועות במשפט הבינלאומי,
והמוטלות על כל מדינה שהינה צד לאמנות ג`נבה. בנוסף, חסר זה גורר עימו פגיעה
משמעותית ביכולת החקירה וההעמדה לדין של ישראל בגין הפרות חמורות של המשפט
הבינלאומי המינהגי ודיני המלחמה בכללותם. שכן, בהיעדר עבירה מתאימה אין רשויות
התביעה יכולות להעמיד לדין בישראל חשודים בעבירות רבות המוגדרות כפשעי מלחמה
וכפשעים בינלאומיים אחרים. להיעדר יכולת נאותה העמיד לדין בישראל בגין הפרות
חמורות של המשפט הבינלאומי יש גם השלכות ישירות על האפשרות להעמדת חשודים
ישראלים לדין בפני טריבונלים בינלאומיים ובראשם בית הדין הפלילי הבינלאומי כמו
גם בפני בתי משפט לאומיים של מדינות אחרות. זאת משום, שהיא יכולה לשמש כהוכחה
להיעדר יכולת ונכונות מצד ישראל לחקור הפרות, שהינה תנאי לאי הפעלת סמכותו של
בית הדין הפלילי הבינלאומי. לפיכך על ישראל לתקן את משפטה הפנימי, ולקלוט את
העבירות המוגדרות כפשעים בינלאומיים אל תוך החקיקה הישראלית.

עו`ד לימור יהודה כתבה את נייר העמדה בסיוע ניצן אילני.יכ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

עצומה: שחררו את אמל נחלה, נער פלסטיני החולה במחלה קשה, וכלוא מזה שנה במעצר מנהלי ללא משפט‎‎
לגנות או לא לגנות, זאת השאלה
בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית