קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

דיווח על דחיית העתירה נגד חוקיות `חוק הנכבה`
ביום 5.1.12 דחה בג`ץ את העתירה שהגשנו - עדאלה והאגודה לזכויות האזרח - נגד חוקתיותו של חוק הנכבה. נקבע, שחוק הנכבה מעורר שאלות מורכבות בעלות חשיבות ציבורית, היורדות לשורש הבעיות המפלגות את החברה הישראלית. למרות זאת בג`ץ נמנע מלדון בסוגיות אלה בקובעו כי השאלה המשפטית איננה בשלה להכרעה בהעדר נסיבות קונקרטיות או החלטה של שר האוצר להפחית מתקציב של גוף נתמך שציין את יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל.

[כמי שהופיע בתיק זה ביחד עם עמיתי עוה`ד חסן ג`בארין וסאוסן זהר אציין באכזבה, כי בג`ץ התעלם כליל מהטענות, שעצם קיומו של החוק יש בו אפקט מצנן, וקיים חשש שגופים יצנזרו עצמם, שכן הוראותיו רחבות ועמומות.?גוף נתמך אינו צריך להעמיד עצמו בפני סיכון ממשי?של הפחתה משמעותית מתקציבו בטרם ייבחן החוק.]

השופטת נאור כתבה את פסה`ד העיקרי. להלן דברי ההצטרפות התמציתיים של הנשיאה ביניש:?

אני מסכימה עם חברתי השופטת
מ` נאור כי העתירה שלפנינו מעוררת שאלות מורכבות בעלות חשיבות ציבורית. אדגיש ואומר כי שאלות אלה עלולות בנסיבות מסוימות לרדת לשורש הבעיות המפלגות את החברה בישראל. אולם, מקובלת עלי גם עמדתה של חברתי כי מדובר בעתירה שאינה בשלה לדיון השיפוטי. ברמה הצהרתית אכן מעורר החוק על פניו שאלות קשות ומורכבות, אלא שחוקתיותו של החוק תלויה, מלכתחילה במידה רבה בתוכן הפרשני שינתן להוראותיו, והדבר יתברר רק בשלב יישומו.

ההכרעה בדבר הנסיבות וההיקף שבהן ייושם החוק ובדבר הפרשנות שתינתן לו, עוברת בראש ובראשונה דרך ההליך והגבולות שתציב לו הרשות המבצעת. העותרים אכן ציירו תרחישים שונים של אפשרויות היפותטיות וטרם ניתן לקבוע מה האפשרות כי תרחישים אלה אכן יתממשו; על מי יחולו, האם הם אכן נוגעים לעותרים ומה יהיה האירוע שיצדיק הפעלתו של החוק. אשר על כן יש להותיר את הדיון בחוקתיות הוראות החוק, אם וככל שיהיה צורך בכך לשלב הקונקרטיזציה של הוראותיו, ככל שיתקיים שלב כזה ואף יעבור את המסננות הרלוונטיות שהחוק עצמו קבע.

לעת הזו אף איני רואה לדון בשאלת קיומו של הסעד החלופי, והאם החלטה על פי החוק תידון בבוא העת בבית המשפט המנהלי או בבית משפט זה. שאלה זו אף היא תהיה בעתיד תלויית נסיבות.

http://elyon1.court.gov.il/files/11/290/034/c04/11034290.c04.htm

עב


קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב