קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

פסיקה של השופט טל המורה על הסרת הכבילה של אסיר בטחוני
`רופאים לזכויות אדם`


מצ`ב פסיקה של השופט טל המורה על הסרת הכבילה של אסיר בטחוני (עציר מינהלי) שובת רעב שאושפז בבית חולים ציבורי.
מדובר בפסיקה חשובה אשר מתייחסת לחובות שב`ס לקיים את פקודות הנציבות המתייחסות לכבילת אסיר במקום ציבורי אשר על פי הן מחובתם להפעיל שיקול דעת בנוגע לאסירים חולים המאושפזים בבתי חולים ציבוריים בטרם יכבלו .
העתירה הוגשה בשם האסיר והארגונים `רופאים לזכויות אדם` ו`אדמיר` לאחר שהאסיר ח`דר עדנאן נכבל משך כל שעות היממה ימים ארוכים בבית החולים עת היה מאושפז בשל שביתת רעב ארוכה, וזאת בניגוד לפקודת הנציבות.
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-12-02-16346-669.doc

יוהנה
___________________________________
יוהנה לרמן, ‎עו`‎ד
יוהנה לרמן, משרד עורכות דין
רחוב שד` שאול המלך 39
ת.ד. 16476 תל אביב, 61163
טלפון : 03-6957683‎ פקס : 03-6959783
כתובת דואר אלקטרוני yonil@actcom.net.il

הפסיקה:

בית המשפט המחוזי מרכז

עת`א 16346-02-12
עדנאן מוסא נ` שירות בתי הסוהר
23 פברואר 2012

לפני כב` השופט אברהם טל, סג`נ

העותר ח`דר עדנאן מוסא


נגד

המשיב שירות בתי הסוהרהחלטה

1. העותר, עצור מינהלי בטחוני, שנמצא בביה`ח זיו בצפת לאחר שסיים אתמול שביתת רעב, מבקש להסיר את האזיק שבו הוא כבול למיטתו בביה`ח.

2. העתירה הוגשה ביום 9.2.12, כאשר העותר שבת רעב מאז יום 18.12.11, וב`כ העותר טענה שהעותר חלש ותשוש בעקבות שביתת הרעב עד שהוא מוגבל בתנועותיו, משכך אין חשש שיימלט או ינסה להימלט ולכן אין כל עילה שמצדיקה את כבילתו.
עוד טענה ב`כ העותר שכבילתו מפרה את זכויותיו של העותר לכבוד ולשוויון ולהימנעות מיחס משפיל ואכזרי ומנוגדת לסעיפים 4, 5 ו- 20 לחוק זכויות החולה תשנ`ו-1996 ולסעיף 16 לאמנה הבינ`ל נגד עינויים.

3. המשיב טען בכתב התשובה, שנתמך במכתבו של סגן ניצב שב`ס, שהאמצעים העומדים לרשות שב`ס כדי לפקח על העותר, שמאושפז בבית חולים, מצומצמים לעומת אלה שקיימים כאשר הוא נמצא במתקן כליאה. העותר נמצא בקרב חולים, אנשי צוות רפואי ומבקרים ומאחר ואינו לובש מדי אסיר יש צורך לפקח על תנועותיו, למנוע ממנו להימלט או לפגוע בגוף או ברכוש ע`י כבילתו מבלי לפגוע בטיפול הרפואי בו ובאופן מינימאלי, לפי שיקול דעת גורמי הבטחון בשב`ס.

4. לאחר דיון שהתקיים ביום 15.2.12 החליט ביהמ`ש (במותב אחר) לדחות את מתן ההחלטה אך למחרת הודיע המשיב לביהמ`ש שלאחר הערכת מצב הוחלט לעת הזו על הסרת הכבלים מהעותר וביהמ`ש מחק את העתירה.

5. ביום 20.2.12 ביקשה ב`כ העותר לחדש את הדיון בעתירה שכן בניגוד למה שנמסר ע`י שב`ס העותר כבול בגפיו למיטתו בשעות הלילה ובמהלך בדיקות רפואיות.

6. ב`כ המשיב טוענת במענה לבקשת העותר שבהערכת מצב שקיים נציב שב`ס הובאו לידיעתו נתונים מהסוהרים ששומרים על העותר לפיהם הוא מסוגל לנוע בכוחות עצמו ללא מגבלה, מתקלח בכוחות עצמו, קם לקראת המבקרים אותו ומחבק אותם.
לטענת ב`כ המשיב בסעיף 10 למענה לבקשת חידוש הדיון בעתירה נוכח המסוכנות שעולה מהדיווחים הנ`ל החשש להימלטות ולגרימת נזק לגוף ולרכוש משמעותי יותר ולכן הוחלט לכבול את העותר למיטתו בשעות הלילה.

7. במהלך הדיון בפני הצהירה ב`כ המשיב שהעותר נכבל באזיק רגל אחד למיטתו בכל שעות היממה וזאת לאור תאור מצבו כפי שנמסר לה בעל פה ע`י סוהריו ולאור החשש להימלטות שמתבסס על ניסיונו להימלט מהחיילים שבאו לעצור אותו בביתו.

8. ב`כ העותר טענו שהעותר הפסיק אתמול שביתת רעב שנמשכה 66 יום שסיכנה את חייו, אין כל מסמך שמתאר את התנהגותו בבית החולים וגם אם ניסה להימלט מאנשים רעולי פנים שנכנסו לביתו בכלי נשק שלופים ואזקו אותו בנוכחות אשתו וילדיו, אין חשש שיימלט או שיפגע בגוף או ברכוש.
לטענת ב`כ העותר העותר הוא `אסיר מוגבל` ולכן אין סמכות לכבול אותו גם לפי הפקנ`צ והעובדה שהוא לבוש מדי חולה ולא מדי אסיר, כמו כל אסיר מאושפז, לא מצדיקה את כבילתו.

9. לאחר שעיינתי בכתב העתירה, בכתב התשובה, בבקשה לחידוש הדיון בעתירה ובמענה לה ובטיעוני ב`כ הצדדים בפני כב` השופטת רג`יניאנו ובפני, ובהוראות פקנ`צ כבילת אסיר במקום ציבורי הגעתי למסקנה כי גם אם העותר הוא עצור בטחוני הרי כבילתו למיטה בכל שעות היממה, גם באזיק אחד, כאשר הוא נמצא זמן קצר לאחר שביתת רעב בת 66 יום הוא אמצעי לא מידתי שאיננו מוצדק לאור אמצעים אחרים שיש בידי המשיב, שנוקט בחלק מהם ורשאי לנקוט באמצעים חוקיים נוספים, ושיש בהם כדי להבטיח את הצורך בשמירה על תנועותיו של העותר.

10. גם אם העותר אינו מוגבל בתנועותיו והוא מקבל מבקרים ללא הגבלה בהתנהגותו כלפיהם, אין בכך כדי להצדיק את כבילתו בכל שעות היממה, לרבות בשעות הלילה כשהוא נמצא בחדרו בנוכחות סוהריו בלבד.
אין בהתנהגותו של העותר במהלך מעצרו כדי לעורר חשש להימלטות או לפגיעה בגוף ו/או ברכוש מצידו המצדיק כבילה בכל שעות היממה שכן לא הוצג בפני כל מידע המעורר חשש כזה ובשהייתו במתקן הכליאה לא הוגדר כסג`ב ותנועותיו לא הוגבלו.
אינני מתעלם מהשוני בין תנאי החזקתו של העותר, כמו של כל אסיר, במתקן כליאה לבין תנאי אישפוזו של אסיר בבי`ח, אך הבדל זה לא מצדיק נקיטת אמצעי כמו כבילה באזיק למיטה בכל שעות היממה.

11. לא למותר לציין שהעותר הפסיק לשבות רעב לאחר שהוסכם עם באי כוחו על שחרורו ממעצר במהלך חודש אפריל 2012, אלא אם יתקבלו נתונים שיצדיקו את מניעת שחרורו, וחזקה עליו שלא ינקוט בצעדים שיצדיקו את המשך החזקתו במעצר.12. לאור כל האמור לעיל, גם אם המשיב מוסמך לכבול את העותר עפ`י הוראות סעיפים 13א` ו- 3 לפקנ`צ כבילת אסיר במקום ציבורי, הרי לאור מצבו הרפואי של העותר, שנמצא זמן קצר לאחר שביתת רעב, כבילתו בכל שעות היממה למיטתו, ולו באזיק אחד, איננה מידתית.
אני מקבל את העתירה בחלקה ומתיר למשיב לכבול את העותר באזיק אחד בכל מקרה בו יימצא בחדר מי שאיננו נמנה על שב`ס או על הצוות הרפואי שמטפל בו.

ניתנה והודעה היום, 23 פברואר 2012, במעמד ב`כ הצדדים.

5129371

אברהם טל 54678313
54678313

אברהם טל, שופט,
סג`נ
ד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב