קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

דחיית עתירת אסיר נגד הפסקת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה
acri
Dan Yakir
09.05.12
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/05/hit4902decision.pdfביום 7.5.2012 דחה בית המשפט המחוזי מרכז את העתירה שהגשנו בשמו של האסיר מוחמד כרים יונס נגד החלטת שב`ס להפסיק את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה. כזכור, ביולי 2011 החליטו בשב`ס להפסיק את לימודי האסירים המסווגים כביטחוניים באוניברסיטה הפתוחה כחלק מהמדיניות שנועדה להפעיל לחץ על מנת להביא לשחרור גלעד שליט. בעתירה טענו שמדובר בהחלטה שרירותית לחלוטין שאינה מבוססת על כל שיקול ענייני לגיטימי, הנוגע לעותר עצמו. כמו כן, ההחלטה הנה בלתי חוקתית בעליל משהיא מתייחסת לעותר כאמצעי להשגת תכליות חיצוניות לו ופוגעת בכבודו, היא נגועה באפליה קיצונית על בסיס לאום והיא פוגעת בזכויות היסוד של העותר לחופש ביטוי ולחירות רוחנית.

אלא שגם לאחר שחרור שליט באוקטובר 2012 החליטו בשב`ס שלא לבטל את החלטתם ובתגובתם לבית המשפט טענו כי החליטו שלא לבטל את החלטתם מכיוון שלא מדובר בזכות אלא בהטבה ולכן שב`ס אינו מחויב להעניק פריבילגיה זו לאסירים הביטחוניים. כמו כן, בתגובתו לבית המשפט שלף המשיב טיעון ביטחוני לפיו בידי גורמי הביטחון מצוי מידע המעיד על כך שארגוני טרור מעבירים כספים לאסירים ביטחוניים ולמשפחותיהם כגמול על מעשיהם וכן כי באופן כללי הטבות שונות שניתנו לאסירים הביטחוניים נוצלו על ידם לרעה לצורך העברת מסרים ואמצעים שונים.

בדיון שהתקיים טענו, בין היתר, שמדובר בפגיעה בזכות יסוד להשכיל ולרכוש ידע, זכות שהוכרה בפסיקה. הדגשנו כי לאור העקרון לפיו זכויות הפרט אינן נעצרות בשערי הכלא, אין לשלול את הזכות ללמוד באופן קולקטיבי, אלא רק בהתקיים הצדקה אינדיווידואלית. כמו כן טענו, כי אין כל שיקול ביטחוני רלוונטי שמצדיק את שלילת הזכות וכי כלל אין כל קשר לוגי בין סוגיית העברת הכספים לבין הלימודים באו`פ.

בית המשפט דחה את העתירה. השופט אברהם טל קבע, שלא מדובר בפגיעה בזכות אלא בטובת הנאה בלבד, וכי בכל מקרה הפגיעה היא מידתית לאור השיקולים הביטחוניים שעמדו על הפרק.

בכוונתנו להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ`ש העליון על פסק הדין.
עוה`ד לילה מרגלית ואן סוצ`יו כתבו את העתירה.
להחלטה: http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/05/hit4902decision.pdfד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

אני חיה במדינה חולנית
האנשים שמורידים את השאלטר למליוני בני אדם
פתיחת שנת הלימודים: כוחות המנהל הרסו מבנה בית ספר וגנים