קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

ערעור בעניין דחיית עיכוב ביצוע צווי הריסה בכפר הערבי הבדווי סעווה
acri
Dan Yakir
10.04.13ביום 21.3.2013 הגישה האגודה בשם תושבי הכפר הערבי הבדווי סעווה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בבאר שבע, שדחה בקשה לעיכוב צווי הריסה בכפר. משפחות המערערים מונות כ-300 איש מתוך 1,500 תושבי הכפר. הן מתגוררות מזה עשרות שנים בכפר, שקיים עוד מלפני קום המדינה. אחרי קום המדינה תושבי הכפר לא נתבקשו לעזוב אותו, והם ממשיכים לשבת במקום ולהחזיק במקרקעין בידיעת המדינה ובהסכמתה. לאחר עשרות שנים של ישיבה והחזקה בקרקע הוגשו נגד המערערים בשנת 2007 בקשות למתן צווי הריסה על פי חוק התכנון והבנייה. בצל החשש מביצוע צווי ההריסה ובכדי למצוא פתרון חלופי וישים ניהלו התושבים מגעים עם הרשויות. במהלך תקופה זו, הוגשו בקשות לעיכוב צווי ההריסה מעת לעת. ברם, המגעים רחוקים ממיצוי, ותוצאותיהם לא סיפקו את פתרון האכלוס החלופי שלו ייחלו המערערים. כעת קבע בית משפט השלום בבאר שבע כי על המערערים לבצע את צווי ההריסה עד ליום 1.3.2013. על כך הוגש כאמור ערעור, יחד עם בקשה לעיכוב ביצוע צווי ההריסה עד להכרעה בערעור.

נימוקי הערעור:
• יש לעכב את ביצוע הצווים עד למציאת פתרון מוסכם לאור המציאות ההיסטורית והתכנונית של הערבים הבדווים בנגב. המגעים בעניינם של המערערים טרם מוצו, והפתרונות שהוצעו להם אינם ישימים.

• אי קיומו של אינטרס ציבורי המצדיק את ביצוע צווי ההריסה: לאור תוכנית המתאר המחוזית 14/4/23 הטומנת בחובה פוטנציאל להסדרה תכנונית לתושבי הכפר, ובהתחשב בכך שהמשא ומתן בעניינם טרם מוצה, לא מתקיים אינטרס ציבורי שיצדיק הריסה ופינוי על פני קידום פתרון.

• פרשנות מצומצמת של שלטון החוק: מימוש צווי ההריסה בנסיבות דנן איננו יכול להגשים את תכלית שלטון החוק. הותרת המערערים ללא קורת גג כאשר ישנן אפשרויות דיור העומדות על הפרק, ואשר החלופות ביחס אליהן טרם מוצו.

• פגיעה בזכויות יסוד חוקתיות בהליך התכנוני: הזכות לקורת גג והזכות לקניין מחייבות בחינה של חלופות אחרות שיובילו לפתרון תכנוני על פני החלופה של קיום צווי ההריסה.

בעקבות הערעור עוכבו צווי ההריסה בהסכמה וחודשו המגעים לבחינת פתרון תכנוני המקובל על התושבים.
עו`ד ראויה אבורביעה כתבה את הערעור.
http://www.acri.org.il/he/?p=26401
עפ`א 41790-03-13 אלחוטרה נ` הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב