קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

מצבה המשפטי של סוסיא הפלסטינית - עדכון


מצבה המשפטי של סוסיא הפלסטינית -התפתחויות אחרונות


HEB EDITORS
לחברינו היקרים שלום,

ברצוננו לעדכן אתכם בנוגע למספר התפתחויות שחלו בזמן האחרון בנוגע למצבה המשפטי של
סוסיא הפלסטינית.

הפרק הנוכחי של האיום על קיומה של סוסיא הפלסטינית נפתח בפברואר 2012 בעתירה לבית
המשפט העליון, שהגישו ההתנחלות היהודית סוסיא יחד עם עמותת `רגבים`. בעתירה זו
ביקשו המתנחלים מבית המשפט העליון להורות למנהל האזרחי של הצבא הישראלי להרוס את
מגוריהם של אנשי חמולת נוואג`עה בסוסיא הפלסטינית, מגורים הסמוכים להתנחלות סוסיא,
בתואנה שבני נוואג`עה הם `פולשים`.* כשנה לאחר הגשת עתירת המתנחלים הגיעו אנשי
המנהל האזרחי למקום וסימנו כמעט את כל מבני המגורים של חמולת נוואג`עה בסוסיא
כמיועדים להריסה.** מנגד, תושבי סוסיא הפלסטינית, בסיוע עמותת `רבנים לזכויות אדם`
וגופים אחרים המלווים אותם, הגישו לוועדת המשנה לתכנון ורישוי של המנהל האזרחי
תוכנית מתאר כוללת ליישוב. כפי שדיווחנו לכם בהרחבה, לפני כחצי שנה דחתה וועדת משנה
זו את התוכנית שהגישו לה אנשי סוסיא הפלסטינית בנימוקים הלקוחים ישירות מעולם
המושגים הקולוניאליסטי.***

ההתפתחות אחת שחלה לאחרונה (בסוף ינואר 2014), היא החלטת בית המשפט העליון לדחות את
העתירה שהגישו מתנחלי סוסיא ועמותת `רגבים`. משמעותה ההחלטה היא שצווי ההריסה על
עשרות המבנים בסוסיא הפלסטינית נותרו בעינם והמנהל האזרחי יכול לבצע אותם בכל זמן
שיחפוץ, אלא שבית המשפט העליון לא מצא לנכון להתערב בשיקוליו של המנהל האזרחי
ולהורות לו מתי לבצע צווים אלה. התפתחות נוספת שאירעה לפני כשבועיים היא עתירה חדשה
לבית המשפט העליון שהגישו התושבים הפלסטינים של סוסיא ובאי כוחם מעמותת `רבנים
לזכויות אדם` נגד דחיית תוכנית המתאר הכוללת שהגישו למנהל האזרחי.

לסיום, יש לציין ולהדגיש שבית המשפט העליון בהרכבו הנוכחי ניכר במיוחד ברפיון רוח,
היעדר עמוד שדרה מוסרי וחוסר רצון לשמור על כללים מינימליים של צדק אשר היו
מחייבים אותו להתעמת ישירות עם הממסד הביטחוני, הממשלה הישראלית וקו הכיבוש
הפרו-מתנחלי הדורסני שהם מובילים. במצב דברים זה נוצר מרווח קטן לתמרונים משפטיים
כמו אלה שמנהלות המשפטניות של `רבנים לזכויות אדם` עבור הפלסטינים של סוסיא. יותר
מתמיד נראה שאת העובדה שהמנהל אינו נוקט בינתיים בפעולות של הריסה מסיבית בסוסיא
הפלסטינית אין לזקוף לזכותו של בית המשפט העליון, אלא לזכותם של פעילים בארץ ובחו`ל
שלבם נמצא במקום הנכון. העבודה שמשקיעים פעילים אלה, במיוחד מול דרגים דיפלומטיים,
מפחיתה לעת עתה את המוטיבציה של מפקדי המנהל האזרחי לבצע את פעולת ההרס והעוול
בסוסיא כשליחי שלטון הכיבוש הישראלי.

אהוד ואראלה בשם קבוצת הכפרים

* http://villagesgroup.wordpress.com/2012/03/17/settler-front-group-presses-
government-to-accelerate-the-demolition-frenzy-in-south-hebron-hills/

** http://villagesgroup.wordpress.com/2013/07/10/report-on-the-recent-
distribution-of-demolition-orders-in-susiya/

***
occupations-civil-administration-version/
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב