קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

הר הבית, עלייה לצורך ירידה
on-the-left-side
נעמי טש
10.11.14
http://on-the-left-side.org.il/%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-
%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-
%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94/


ממשלה יהירה וחדלת אישים מגלגלת לקריסה פנימית את ירושלים האומללה. קנאים
שחצנים, יורשי הסיקריים שגרמו לחורבנה, משתלטים על הוואקום שנוצר.

רשות השידור, האוניברסיטה, בי`ח `הדסה` – מאבני היסוד של ההתחדשות היהודית
בירושלים המודרנית – הולכים וקורסים לנגד עינינו. אין צורך להסביר את
חשיבותן של האוניברסיטה בירושלים ושל `הדסה` כאבן שואבת למחקר ולחוקרים בקנה
מידה עולמי. יחד עם רשות השידור והתיירות הן היוו מקור פרנסה חשוב, ומגנט
משיכה אל העיר ש`חוברה לה יחדיו`. אלא שבאופן אירוני וטראגי – ככל שהעיר
`מתחברת יותר`, כך היא הולכת ומתפרקת לקהילות עניות ועוינות זו לזו, ובמקביל
מואץ תהליך העזיבה של אוכלוסייה מבוססת, יצרנית ומשכילה יותר.

אין לירושלים אויב גדול יותר מעצמה, מאוהביה כביכול, שעושים הכל כדי לחדד את
קווי העימות שהם שוזרים בה לאורך, לרוחב ולאלכסון.

כשזה נוגע לירושלים של מטה, ל`הדסה` למשל, אין סנטימנטים. אין חזון. רפלקס
`התייעלות` מופעל אוטומאטית, ופקידים ממושמעים, שמחליפים בעיות אמיתיות
בתאווה יתירה להפרטה ולשבירת העבודה המאורגנת, משתלחים קולקטיבית בציבורי
עובדים מסורים ופוגעים בלי רחמים וללא הבחנה בפרנסתם, בבריאותם ובאמונם של
כל תושבי העיר.

אבל כשמדובר בירושלים של מעלה, בזכותם התיאורטית של היהודים להשתכן בכל
מקום בעיר – נעלמים הפקידים, וגואה הפאתוס המזויף שמחסל כל שיקול דעת. תחרות
פרועה מתנהלת בימין על המקום הראשון בסולם הפטריוטיות, ולא נפקד ממנה איש –
מראש הממשלה ועד אחרוני הפעילים ב`תג מחיר`. מהומות בעקבות כניסת יהודים
לסילוואן? תיירות מתפוגגת? פגיעה כלכלית מיידית? `כסף קטן` שמקריבים
בהתפעמות מתלהמת, ועוד לא אמרנו דבר על מחיר הדמים. אין תקרה לרמת ההזנייה
של מושג הזכות כשמדובר בשקר הגדול של העיר `שאוחדה לה יחדיו`.

זכות היהודים לגור בכל מקום בירושלים (בהנחה שיש בידם לשלם) מנומקת בעיקרון
כלל-עולמי: `הרי לא יעלה על הדעת שיהודים יוכלו לגור בכל מקום – לונדון פריז
ניו-יורק, ורק בירושלים זכותם תוגבל`. אך ראה זה פלא, האוניברסאליות נעלמת
כלא הייתה, כשזכותם של הערבים עולה על הפרק – ופתאום פועל העיקרון הייחודי:
`ירושלים היא הרי בירתו הבלעדית של העם היהודי`, משל יהיו יהודי צרפת
מוגבלים בזכותם לגור בפריז, מתוקף היותה בירתם הבלעדית של הצרפתים.

אומנות ההתפתלות הקדושה מגיעה לשיאה בהר הבית. שומרי מצוות אמורים להיזהר
בהלכה שאוסרת עליית יהודים להר הבית, מחשש טומאה וכניסה למיקומם הלא נודע של
ההיכל והדביר (הרב קוק, האב, היה בין האוסרים). נשים הן אסורות לדעת כולי
עלמא. בסולם החשיבות ההלכתית, נחשב הכשר העלייה שמספק מיעוט רבנים לאומיים –
כהכשר לאכול חזיר.

וחילונים ציוניים, מה להם ולבית המקדש? תאמרו `סמל לאומי`, והיא הנותנת!
כשישראל הציונית מתחילה לאבד אחיזה בירושלים המערבית, שלא לדבר על הזנחה בת
שנים בעיר המזרחית - נשארים רק הסמלים והממשלה באופוזיציה לעצמה! ממשלה שזרה
לה מהות החובה הממשית, לא הסמלית, של השלטון – לפעול למען שגשוגה החומרי
והרוחני של ירושלים וכל תושביה, באחריות, בחכמה, ובעיקר – להיזהר בדיני
נפשות! למנוע מוקדי חיכוך בין מחרחרי ריב ומדון קיצוניים מכל צד שהוא, בודאי
שלא לעודד אותם. קדושת הר הבית (שדווקא מתוכה אסורה כניסת יהודים להר)
מחייבת את השלטון הישראלי להיזהר במיוחד בכבוד המקום, ולמנוע הפיכתו לשדה
קרב פוליטי מדמם.

בעל בית אמיתי לא נותן לפירומנים להבעיר אותו כדי לדרוש אח`כ דמי ביטוח. אבל
ממשלת ישראל הנוכחית גרועה אף מזה. היא מאבדת עשתונות ונוהגת כאימו של הילד
המת במשפט שלמה, בהפקירה את ירושלים ואת המדינה כולה לחרב הסיקריים החדשים
שנכנסים לוואקום שיוצרת קריסת ירושלים של מטה. כל מי שאיננו מתגייס לפעול
נגד ההפקרות הזאת – נושא באחריות לתוצאות.


- See more at:
%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-
%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-
%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94/#sthash.XrIf9RsW.dpuf
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית
בלילה בלילה כשכולם ישנים חיילים מתפרצים לבתים פלסטינים
היום (רביעי) משמרות מחאה ברחבי הארץ: די למעצרים המנהליים! ישוחרר מאהר אל-אח`רס!