קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

האגודה לזכויות האזרח: ביום 24.11.14 פנינו למפכ"ל בדרישה להפסיק את השימוש ב`בואש` בירושלים המזרחית
ביום 24.11.14 פנינו למפכ`ל בדרישה להפסיק את השימוש ב`בואש` בירושלים
המזרחית כיוון שהוא פוגע באופן חמור, מתמשך ונרחב בחייהם של כלל התושבים
ומהווה אמצעי בלתי מידתי. מאז יולי 2014 כוסו רחובות רבים בכמות אדירה של
נוזל הבואש כמעט בכל שכונה בירושלים המזרחית. כתוצאה מכך, נפגעו חיי היום
יום של עשרות אלפים מתושבי ירושלים המזרחית, אשר נאלצו לחיות ימים ארוכים
עם צחנה כבדה המעוררת בחילה. לצד הקושי לנשום בחופשיות, לאכול ולישון
במקום שבו שוררת צחנה קשה כל כך, התושבים דיווחו על תחושת השפלה קשה. היחס
בין התכלית של השימוש בבואש, קרי פיזור הפרות סדר, לבין ההרס והפגיעה
בתושבים בלתי מעורבים, הנמשך ימים רבים לאחר השימוש בבואש, הוא בלתי מידתי
ועל כן יש להפסיק את השימוש באמצעי זה בירושלים המזרחית בפרט ובשכונות
מגורים צפופות בכלל.

מעדויות שאספנו וכן מסרטונים שהועברו לידנו עולה, כי השימוש בבואש, אשר
מכסה שטח נרחב בנוזל מצחין, ברחובותיהן הצרים והמפותלים ובסמטאות של
השכונות השונות מביא לפגיעה קשה ורחבת היקף בתושבים בלתי מעורבים, ובכלל
זה בילדים ובחולים. הבואש גורם לבחילה ולהקאות, לנזקים כבדים לבתים,
לחנויות ולרכבים, ומותיר את השכונות עם צחנה קשה ומחניקה במשך ימים רבים
לאחר השימוש.

הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בבואש, קובע מספר כללים שנועדו להבטיח,
ששימוש באמצעי זה, אשר `נועד לפיזור המון בתרחישי הפס`ד (הפרות סדר)`, לא
יפגע באוכלוסיה מעבר לנדרש. כך, למשל, קובע הנוהל שיש לעשות בו שימוש רק
בשטחים פתוחים, שאסור להשתמש בו בנסיבות שעלולות להביא לפגיעה בקשישים,
בילדים ובנשים בהריון וכן שאין להתיז את הנוזל כלפי מקומות גבוהים בשל
החשש לנפילה. ניסיון החודשים האחרונים מלמד, כי השימוש בבואש בשכונות
הצפופות של ירושלים המזרחית אינו מאפשר לקיים את הכללים הקבועים בנוהל
המסדירים את השימוש בבואש, ומביא בהכרח לפגיעה בלתי מידתית בכלל
האוכלוסייה המתגוררת בשכונות, ובמיוחד בקבוצות פגיעות כגון קשישים,
תינוקות ובעלי מוגבלויות.

בנוסף, התייחסנו בפניה לפער המקומם שקיים בנוהל בין ההתייחסות לחומר
כבלתי מזיק ככל שהדבר נוגע לאוכלוסיה שכלפיה מתיזים את החומר, לעומת
ההתייחסות לסיכונים כלפי השוטרים הבאים במגע עם החומר. נוהל הבואש מציין
כי השימוש בנוזל `אינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם` (סעיף 1ט` לנוהל).
למרות זאת, נספח ג` המפרט את הסיכונים הנשקפים לשוטרים שבאים במגע עם
החומר חושף את הסכנות הקיימות בחומר: נשימת החומר עשויה להביא לפגיעה
ונטרול השוטר מבצוע תפקידו; גם ספיגת החומר בבגדים יכולה להביא לפגיעה
ונטרול השוטר; חנק כתוצאה מהשתנקות/שיעול יתר; רגישות אלרגית לאחד או יותר
מהחומרים המרכיבים. כמו כן, הוראות הבטיחות לשוטרים קובעות כי הרחת החומר
תותר במינון נמוך בלבד לשוטרים וכי מפעיל מכשיר ההתזה ישתמש בכפפות, במגן
פה ואף ובמסנן P2.
עו`ד אן סוצ`יו כתבה את המכתב.

הנוהל:
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/skunk-procedure.pdf

הפניה שלנו:

ttp://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/skunk241114.pdf
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

גם על זה לא שמענו שום דבר בתקשורת הישראלית
בבית המשפט בירושלים - תביעה של צלם העיתונות הפלסטיני נידאל שתיה שחיילי צה"ל ירו בעין שמאל שלו
אזרחית ירדן שבאה לחתונה בשכם נעצרה במעצר מנהלי, פתחה שביתת רעב