קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

עוד ארבע שנות כיבוש
hagada
חגי אלעד
23.03.15
http://hagada.org.il/2015/03/23/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2-
%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9/בצלם אינו מפלגה; לא התמודדנו בבחירות לכנסת ולא לקחנו חלק במערכת הבחירות.
ויחד עם זאת, אני מבקש לשתף אתכם בכמה מחשבות היום, אחרי שהציבור הישראלי
הצביע וקבע את הרכבה של הכנסת ה-20.

המאבק בכיבוש לא החל השבוע והוא אינו מסתיים כעת, ויש לומר ביושר שגם אם
שלושה מנדטים היו זזים ממפלגה א` למפלגה ב` – גם אז הכנסת ה-20 לא הייתה
מביאה לסיום הכיבוש. לכל היותר, שכבת איפור עבה יותר של `תהליך מדיני` או
`משא ומתן` הייתה מסתירה מאחוריה עוד ארבע שנות כיבוש.

כפי שכתבה דוברת בצלם שרית מיכאלי כמה ימים לפני הבחירות, הכנסת שנבחרה היא
זו שצפויה לכהן גם ביוני 2017, במלאת חמישים שנה לכיבוש. נוכח תוצאות
הבחירות, אי אפשר שלא לשמוע את הכרעתם הברורה של אלו שיש להם זכות בחירה
כאן, בעד המשך הכיבוש במתכונתו הנוכחית: שלטון צבאי על מיליוני בני אדם
נטולי זכויות, חיזוק ההתנחלויות, השתלטות על אדמות תוך נישול בעליהן,
ומנגנונים ממסדיים לקיבוע הכיבוש כמו שתי מערכות חוק נפרדות, מערכת בתי משפט
צבאיים ובירוקרטיית אישורים. זו הכרעה ברורה – שגם גבולותיה ברורים, שכן זו
אינה הכרעתם של כל בני האדם הנתונים תחת שליטתה של ישראל, אלא רק של אלו שיש
להם זכות בחירה כאן. שכן מיליוני הנתינים הפלסטינים החיים מזה למעלה משני
דורות תחת שליטת ישראל מנועים מלהשתתף בהכרעה הנוגעת ישירות לחייהם, לגורלם
ולעתידם.
מצב דברים זה נמשך במידה רבה פשוט משום שהוא אפשרי, נסבל וזול. כלומר – יקר
ואכזרי עבור הפלסטינים, אבל נוח יחסית עבור הישראלים. למעשה הוא נוח כל-כך,
ששאלת הכיבוש כמעט שלא עלתה בבחירות האחרונות. כל זה יכול שישתנה בעקבות
התפתחויות בזירה הפלסטינית; או בזכות שינוי אסטרטגי בקהילייה הבינלאומית,
שעד כה מגלה סבלנות מופלגת לנוכח מציאות הכיבוש והתמשכותה; או בזכות פעולתם
של ישראלים המתנגדים לכיבוש. לנו, הישראלים המתנגדים לכיבוש, צפויות שנים
קשות. ויחד עם זאת, חשוב לזכור גם זאת: ההתבהרות הבוטה של כוונותיה ארוכות
הטווח של ישראל בנוגע לכיבוש מסייעת לראות את המציאות נכוחה ולהתמודד עם
משמעויותיה. תהליך ההתפכחות הוא קשה, אבל יש בו זווית אופטימית מהותית:
בלעדיו, האפשרות להמשיך בנשף המסכות קלה ומפתה. ללא מסכות, המציאות והעתיד
מתבהרים במלוא כיעורם. במציאות הנוכחית יש להביט בכנות מפוכחת; ואילו העתיד
– הוא נתון בידינו.
אנחנו ממשיכים בעבודתנו. רק בשבועות האחרונים נחשפתם בוודאי לצילומים הקשים
של שיסוי כלבים בפלסטינים ושל פשיטות ליליות על בתים פלסטיניים. נמשיך לשקף
את ההיבטים היומיומיים של הכיבוש ולהיאבק בהם, ולא נרפה מכך; ובמקביל –
אנחנו יודעים שרק קץ הכיבוש יביא לסיום העוול, ולכך אנו מחויבים. הכיבוש כאן
כדי להישאר, אנחנו כאן כדי לסיימו.

* חגי אלעד הוא מזכ`ל בצלם
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית
בלילה בלילה כשכולם ישנים חיילים מתפרצים לבתים פלסטינים
היום (רביעי) משמרות מחאה ברחבי הארץ: די למעצרים המנהליים! ישוחרר מאהר אל-אח`רס!