קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - נושאים קשורים

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

התפשטות הקורונה בבתי הכלא – איום שצריך לעניין את כולנו

התפשטות הקורונה בבתי הכלא - איום שצריך לעניין את כולנו | 06.04.2020

חברות וחברים יקרים,

התפשטות מגפת הקורונה בישראל ובעולם מציבה אתגרים עצומים בפני מערכת הבריאות הציבורית בכלל,
וביתר-שאת בפני מערך הרפואה של שב`ס, וזאת כאשר בתי הכלא מהווים סביבה בסיכון להתפשטות מהירה
של מחלות מדבקות עקב הצפיפות הקשה, תנאי ההיגיינה הירודים והאוורור הלקוי בתאים, בשילוב אחוז ניכר
של כלואים הסובלים ממחלות כרוניות וזקנים; אך המשבר ממחיש גם, פעם נוספת, את הבעייתיות הקשה בכך
ששירותי הרפואה לכלואים מצויים באחריות שב`ס ופועלים במנותק ממערכת הבריאות האזרחית.

עקב המשבר ובמטרה לצמצם את מספר הנכנסים לבתי הכלא ולעכב את ההדבקה באוכלוסיית הכלואים, קבעה
הממשלה הוראות שעת חירום המונעות ביקורים של עורכי דין ומשפחותיהם של כלואים בבתי הכלא, ומגבילות
את האפשרות של כלואים להגיש עתירות. הגבלות אלו מוסיפות מתח רב לחרדה וחוסר הוודאות בהן מצויים
כלואים עקב המגיפה.

עם זאת, פועל שב`ס בימים אלו תחת מעטה חשאיות שאינו הולם מערכת רפואית ומתקשה להבטיח שירותי
רפואת מומחים וסיוע נפשי מספק. מדיניותו אף אינה נותנת כל מענה לתרחיש בו צוותי רפואה בשב`ס ידבקו
וישלחו לבידוד. אתגרים אלו אינם יכולים ואינם צריכים להיות אחריותו הבלעדית של שב`ס. לכן פנינו מספר
פעמים למשרד הבריאות בדרישה כי יגביר את מעורבותו בנעשה בכלא ויגבש הנחיות ברורות לשב`ס.

פרסומי שב`ס כוללים התייחסות למספר צעדים שננקטו בכלא, בהם סגירה הרמטית ככל האפשר של בתי
הכלא, הכנת מקומות כליאה מופרדים עבור כלואים שיחלו, חלוקת אמצעים לשמירה על היגיינה ופעולות הסברה
לכלואים – אך הם חסרים התייחסות לאופן ההערכות של מערך הרפואה לאלמנטים שונים, בהם הבטחת המשך
מתן שירותי רפואה שאינם קשורים לקורונה, שירותי בריאות נפש ותמיכה לכלואים בזמן המשבר, וכן תנאי
הבידוד והאמצעים בהם נוקט שב`ס להגן על כלואים המשתייכים לאוכלוסיות סיכון.

פגיעה בשירותי רפואת מומחים לאסירים

לפני כשבוע הגשנו עתירה דחופה לבג`צ בדרישה כי יורה לשב`ס לפרסם את הנחיותיו בדבר מתן שירותי
רפואת מומחים לכלואים בזמן המשבר, מתן שירותי בריאות נפש והאמצעים הננקטים למניעת הדבקה בכלא,
וביחוד בקרב כלואים המצויים בקבוצות סיכון. העתירה הוגשה לאחר פניות כלואים אלינו, בהן תלונה על ביטול
תור דחוף לניתוח ע`י שב`ס וביטול בדיקות אצל רופאים מומחים במרפאות הכלא. שב`ס ציין כי הוא עושה
שימוש בכלים חלופיים דוגמת ייעוץ רפואי בווידיאו, אך גם באמצעים אלו נקודת המוצא היא כי יעשה בה
שימוש רק בחלק מהמקרים.

פגיעה קשה בתחום הטיפול הנפשי לאסירים

במסגרת המאמצים למנוע הדבקה, צמצם שב`ס את נוכחות הסגל במתקנים, והודיע על הפסקת פעילותן של
מסגרות טיפול, שיקום ולימוד הפועלות בכלא, וכי הן יסופקו באופן חלקי בקבוצות קטנות, זאת ועוד - שירותי
הפסיכיאטריה צומצמו לעזרה ראשונה בלבד. היעדר מענה הולם למצבם הנפשי של הכלואים, דווקא בעת זו של
חרדה יחד עם הגבלה ניכרת של דרכים להעביר את הזמן דוגמת תעסוקה ולמידה, עלולים להוביל למצבים
מסוכנים בכלא. תגובת המדינה לעתירה אומנם כוללת נהלים מסויימים אך עדין בלתי מספקת. לצערנו, בג`ץ
קבע כי תגובת המדינה והבהרות נוספות שניתנו במהלך הדיון מספקות, ומשכך העתירה מיצתה את עצמה ודינה
להימחק.

תנאי הצפיפות בבתי הכלא מסכנים את הכלואים

ביחד עם חמישה ארגוני זכויות אדם נוספים פנינו לשר לביטחון פנים, היועץ המשפטי לממשלה ומנהלת תחום
חנינות במשרד המשפטים בקריאה להפעיל אמצעים שונים לצמצום מספר הכלואים. במקביל הגישה לשכת עורכי
הדין עתירה לבג`צ באותו נושא. תנאי הצפיפות הקשים בתי הכלא אינם מאפשרים קיום של הנחיות משרד
הבריאות על שמירה של מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. החלטת הממשלה על הוצאה לחופשות של
כ-500 כלואים אשר נמצאים לקראת סיום תקופת מאסרם, מתוכם שוחררו עד כה כ-230, היא החלטה
חשובה, אך עדיין אינה מאפשרת לקיים את הנחיות משרד הבריאות. למדינה ישנה אפשרות לנקוט באמצעים
שונים בהם הורדת תקן הכליאה ושחרור מנהלי של כלואים לקראת סיום ריצוי מאסרם, הגדלת השימוש בחלופות
מעצר ושחרור מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. ביום ראשון נאמר על ידי מ`מ נציב שב`ס בתדרוך לכתבים כי
נבחנת אפשרות לשחרור זמני למאסר בית של אסירים חולים ומבוגרים מחשש שידבקו בנגיף.

פגיעה בגישה לטלפון לאסירים פלסטינים בטחוניים

הצטרפנו לעתירה דחופה שהוגשה ע`י המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בדרישה לאפשר לכלואים
הפלסטינים הבטחוניים אפשרות לשוחח בטלפון עם בני משפחותיהם, וביחוד לקטינים המוחזקים בכלא. מניעת
ביקורי המשפחות מהווה פגיעה קשה בכלל אוכלוסיית הכלואים, אך פוגעת אף יותר בכלואים הפלסטינים
הבטחוניים, אשר נמנעת מהם גישה לטלפון, ובכך הם מנותקים באופן מוחלט מהעולם שמחוץ לכלא. הגבלות
אלו, לצד ההגבלות על ביקורי עורכי דין אף עלולות להוביל לפגיעות בזכויותיהם השונות, לרבות זכותם
לבריאות, בכך שנמנעת מהם האפשרות להתלונן ולהתריע על התנהלות לא תקינה בכלא.

המשבר והסכנה מפני הדבקה המונית בבתי הכלא ממחישים כי על אף החומות והסורגים, אוכלוסיית הכלואים
נותרת חלק מהחברה. עם התרחבות ההדבקה בישראל, אנחנו נערכים להמשיך ולדאוג לבריאותם של אוכלוסיית
הכלואים.

לימים בריאים,
ענת ליטוין, מנהלת מחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם.
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

עדכון: עכשיו בכיכר הבימה בתל אביב - הפגנת הדגלים השחורים נגד קנוניית גנציהו ונגד החסינות שהיא מבשלת למושחת המושחתים.‎
הפגנה
לנו יש פיתרון: 100% מההכנסה שלנו ולא שקל פחות.