קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מסמכים, נתונים

כותרתתאורתאריך
וידאו: המפגינים בבילעין מנסים לשחזר את פרסומת הכדורגל של סלקום......ומקבלים גז מדמיע, שריפת קוצים במטע זיתים וחיילים שועטים מעבר לגדר ועוצרים כמה מפגינים, הירשמו כמנויים בערוץ haithmkatib ביוטיוב 12/6/2010
...
עתירה לבג"צ נגד אורך תקופת המעצר ללא ביקורת שיפוטית בגדה המערבית (בג"צ 3368/10)פורטל זכויות האדם - " העותרים, המשרד לענייני אסירים ברשות הפלסטינית ועורכי דין מטעמו, מבקשים מבית המשפט להורות על קיצור תקופות המעצר ללא ביקורת שיפוטית הקבועות בצו בדבר הוראות הביטחון החל על פלסטינאים תושבי הגדה המערבית. לטענת העותרים, מעצר חשוד אשר טרם הוכחה אשמתו מהווה פגיעה קשה בזכותו לחירות אשר הינה זכות בסיסית המעוגנת הן במשפט הבינלאומי והן בבמשפט הישראלי. "11/6/2010
נטל הסכסוך הישראלי-פלסטיני: תמונת מצב, 2010בין 1989 ל-2010 קיבל משרד הביטחון תוספות ייעודיות להתמודדות עם הפלסטינים בסכום כולל של 45 מיליארד ₪, לערך (במחירי 2009) - סכום גבוה יותר מן ההוצאה התקציבית השנתית הכוללת של מערכת החינוך ושל מערכת ההשכלה הגבוהה גם יחד בשנת 200911/6/2010
5 דקות של וידאו שישראל לא מחקה - מאבי מרמרה 6/6/2010
...
איך נהנים מכל העולמות - על תא הגאזים (המדמיעים) שהכינו חיילי צה`ל לילדים ב- 1978הבלוג של עידן לנדו - (מאת בועז עברון)- ראשית, וזה הדבר הבולט והקל ביותר, ניתנת לנו תמונה של ההתבהמות הנגרמת על ידי משטר של כיבוש צבאי, אפילו משטר המנסה להיות הומני, להפעיל מידה מזערית של כוח, כמו המשטר הצבאי שלנו. זה קרה לקבוצה של שישה נערים, רובם בני קיבוצים, שהחדירו בהם ערכים הומניסטיים מילדותם. כיצד נוהגים אלה שלא החדירו בהם ערכים כאלה, אלא את ניגודם, ערכים של `קדושת ארץ ישראל` ו`הִשמדת את עמלק`, אנו רואים בתיאורו של הצעיר את רוב החיילים הדתיים המשרתים איתו. (ברור שחיילים אלה לא יכולים להיחשב כבעלי `מוסר יהודי`, במובן המקובל של המילה, אם זו התנהגותם). 8/6/2010
דוח מיוחד מאי 2010 - מכשולים בדרך: אתגרים בהגשת סיוע הומניטרי בשטח הפלסטיני הכבושOCHA11/6/2010
נתונים בנושא השפעת המצור על המצב ההומניטרי בעזהיהודית הראל - OCHA- המצור על עזה עומד להיכנס לשנתו הרביעית והמצב ההומניטרי שם הולך ומתדרדר בשל מכלול בעיות הנובעות מהמצור ויוצרות מצב שניתן להגדירו כמשבר בתחום כבוד האדם: כמליון וחצי בני אדם חיים בהסגר, נדונים לחיות על נדבות משום שכוח עבודה צעיר, שרוצה ויכול לעבוד, לא מוצא תעסוקה ועל כן נגזר עליו לחיות חיי בטלה וקבצנות; אנשים שחיים על חבילות סיוע ממלאים את בטנם במזון עתיר קלוריות אבל דל בויטמינים, מינרלים וחלבונים; אנשים שותים מים מזוהמים ו61% סובלים מאי-ביטחון תזונתי שהסיבה העיקרית לו הוא עוני מחפיר ולא הגבלות על הכנסת מזון או בשל אי זמינות מזון ברצועה. אנחנו מדברים על הרס מקורות המחייה, על הרס סביבתי ועל משבר תברואתי חמור, על זיהום ומקורות המים היוצר מצוקת מים קשה, על מצוקת אנרגיה חמורה שלה השלכות על כל תחומי החיים ועוד. 2/6/2010
ארכיון מאמרים
מאמרים נוכחיים
1/2021
12/2020
11/2020
10/2020
9/2020
8/2020
7/2020
6/2020
5/2020
4/2020
3/2020
2/2020
1/2020
12/2019
11/2019
10/2019
9/2019
8/2019
7/2019
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
12/2018
11/2018
10/2018
9/2018
8/2018
7/2018
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
12/2017
11/2017
10/2017
9/2017
8/2017
7/2017
6/2017
5/2017
4/2017
3/2017
2/2017
1/2017
12/2016
11/2016
10/2016
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
9/2015
8/2015
7/2015
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
12/2014
11/2014
10/2014
9/2014
8/2014
7/2014
6/2014
5/2014
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
12/2013
11/2013
10/2013
9/2013
8/2013
7/2013
6/2013
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
12/2012
11/2012
10/2012
9/2012
8/2012
7/2012
6/2012
5/2012
4/2012
3/2012
2/2012
1/2012
12/2011
11/2011
10/2011
9/2011
8/2011
7/2011
6/2011
5/2011
4/2011
3/2011
2/2011
1/2011
12/2010
11/2010
10/2010
9/2010
8/2010
7/2010
6/2010
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010
12/2009
11/2009
10/2009
9/2009
8/2009
7/2009
6/2009
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009
12/2008
11/2008
10/2008
9/2008
8/2008
7/2008
6/2008
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008
12/2007
11/2007
10/2007
9/2007
8/2007
7/2007
6/2007
5/2007
4/2007
3/2007
2/2007
1/2007
12/2006
11/2006
10/2006
9/2006
8/2006
7/2006
6/2006
5/2006
4/2006
3/2006
2/2006
1/2006
12/2005
11/2005
10/2005
9/2005
8/2005
7/2005
6/2005
5/2005
4/2005
3/2005
2/2005
1/2005
12/2004
11/2004
10/2004


עמוד הבית  חזרה