קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מסמכים, נתונים

כותרתתאורתאריך
ספר חדש: הפרת הבטחות, ניפוץ חלומות: סיפורים על טראומה והתאוששות "של יהודים ופלסטינים"רופאים לזכויות אדם - הסכסוך הטרגי בין הישראלים לפלסטינים מסוקר היטב בתקשורת הישראלית והעולמית. עם זאת, לעיתים נדירות אנו מקבלים דיווח מן “השטח” על מציאות החיים היומיומית, ולעיתים נדירות עוד יותר אנו שומעים את קולן של הנשים. ספר זה מתעד בגוף ראשון את מסעה האינטימי של רופאה יהודיה אמריקאית בישראל ובשטחים הכבושים...בזכות עבודתה כרופאה בפרויקט זכויות אדם, רוטשילד מגיעה לתובנה אישית וייחודית של הסכסוך. היא מתבססת על ראיונות עם מספר נשים, באמצעותם היא בוחנת את נקודות המבט השונות ואת המורכבות של הזהות הישראלית היהודית. תיאוריה של רוטשילד מביאים לחיים את קולותיהם של אנשים שחוו טראומה, ודוגמאות בודדות של חוסן ועמידות. כמו כן, הספר מעלה שאלות מטרידות בנוגע למדיניות ארצות הברית כלפי הסכסוך ולגבי התעקשותה של הקהילה היהודית לתמוך ללא עוררין במדיניותה של ישראל.19/8/2011
...
מכתב מחאה שנשלח היום על ידי מחסום-ווטש אל ראש המנהל האזרחי ואל היועמ"ש לאיו"שמחסום-ווטש לכבוד אל"מ אלי בר-און- היועמ"ש לאיו"ש שלום רב, הנדון: סיכול האפשרות לערער על מניעה ביטחונית של פועלים מכתבנו מיום 10.4.2011; חוזר קמ"ט תעסוקה "מידע שימושי למעסיקים המבקשים להגיש בקשה להסרת מניעה ביטחונית לעובד פלסטיני, לצורך העסקתו בישראל" מיום 27.4.2011, שהופץ בדואר ב- 30.5.2011. מניעה ביטחונית מוטלת בשטחים על עשרות אלפי אנשים. על ראשם מרחפת האשמה במשהו לא ידוע, והידיעה שמישהו עוקב אחריהם תמיד. הם אינם יכולים לקבל אישורי עבודה או מסחר לישראל או להתנחלויות וגם נתקלים בקשיים גדולים, לעיתים בלתי עבירים, בשביל לקבל היתרים חד פעמיים – למשל לביקורי משפחה בישראל או לבתי החולים הפלסטינים במזרח ירושלים. מניעה ביטחונית מוטלת בשטחים על עשרות אלפי אנשים. על ראשם מרחפת האשמה במשהו לא ידוע, והידיעה שמישהו עוקב אחריהם תמיד. הם אינם יכולים לקבל אישורי עבודה או מסחר לישראל או להתנחלויות וגם נתקלים בקשיים גדולים, לעיתים בלתי עבירים, בשביל לקבל היתרים חד פעמיים – למשל לביקורי משפחה בישראל או לבתי החולים הפלסטינים במזרח ירושלים. 11/8/2011
עקירה בכפייה וחוסר בטחון בשטח סי בגדה המערבית האומות המאוחדות - המשרד לתיאום עניינים הומניטריים - ככוח הכובש, ישראל אחראית, מתוקף החוק ההומניטרי הבינלאומי, לנהל את הכיבוש שלה באופן שייטיב עם האוכלוסייה הפלסטינית המקומית. בדומה לכך, חוק זכויות האדם הבינלאומי מחייב את ישראל לוודא שבני האדם הנתונים תחת שיפוטה ייהנו ממימוש מלא של זכויות האדם שלהם, לרבות הזכות לחופש מאפליה, לתקנה יעילה מטעם בתי הדין, וכן לרמה נאותה של חיים, דיור, בריאות, חינוך ומים. בהתייחסו במיוחד לקהילות בדואיות, המשפט הבינלאומי ערב לכך שאורח חייהן היחידאי כילידי המקום יזכה לכבוד ולהגנה.5/8/2011
על מה מוחים הבדואים בנגב? נא להפיץ הכרה עכשיו-הוועד הציבורי לזכויות הערבים בנגב פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי23/8/2011
ארכיון מאמרים
מאמרים נוכחיים
1/2021
12/2020
11/2020
10/2020
9/2020
8/2020
7/2020
6/2020
5/2020
4/2020
3/2020
2/2020
1/2020
12/2019
11/2019
10/2019
9/2019
8/2019
7/2019
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
12/2018
11/2018
10/2018
9/2018
8/2018
7/2018
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
12/2017
11/2017
10/2017
9/2017
8/2017
7/2017
6/2017
5/2017
4/2017
3/2017
2/2017
1/2017
12/2016
11/2016
10/2016
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
9/2015
8/2015
7/2015
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
12/2014
11/2014
10/2014
9/2014
8/2014
7/2014
6/2014
5/2014
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
12/2013
11/2013
10/2013
9/2013
8/2013
7/2013
6/2013
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
12/2012
11/2012
10/2012
9/2012
8/2012
7/2012
6/2012
5/2012
4/2012
3/2012
2/2012
1/2012
12/2011
11/2011
10/2011
9/2011
8/2011
7/2011
6/2011
5/2011
4/2011
3/2011
2/2011
1/2011
12/2010
11/2010
10/2010
9/2010
8/2010
7/2010
6/2010
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010
12/2009
11/2009
10/2009
9/2009
8/2009
7/2009
6/2009
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009
12/2008
11/2008
10/2008
9/2008
8/2008
7/2008
6/2008
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008
12/2007
11/2007
10/2007
9/2007
8/2007
7/2007
6/2007
5/2007
4/2007
3/2007
2/2007
1/2007
12/2006
11/2006
10/2006
9/2006
8/2006
7/2006
6/2006
5/2006
4/2006
3/2006
2/2006
1/2006
12/2005
11/2005
10/2005
9/2005
8/2005
7/2005
6/2005
5/2005
4/2005
3/2005
2/2005
1/2005
12/2004
11/2004
10/2004


עמוד הבית  חזרה